Jak odnaleźć MAC address komputera (Windows) wersja uproszczona

W tym celu wciskamy (jeden raz) na klawiaturze komputera klawisz z symbolem systemu Windows - tak jak na ilustracji.

image-20240418-115842.png

Następnie odszukujemy ikonę Ustawienia

image-20240418-115748.png

Szukamy sieć i Internet, a następnie Właściwości

Poniżej MAC address (składa się z cyfr i liter)

Przydatne podczas Rejestracji sprzętu w sieci PG lub w celu zgłoszenia awarii sieci

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024