Zespoły projektowe

Studenci przeglądają listę dostępnych projektów, zapoznają się ze szczegółami i zapisują się do tych, które ich interesują, klikając przycisk 'Weź udział w projekcie'. Dokonać tego można zarówno z listy projektów jak i z poziomu szczegółów konkretnego projektu. Pojawi się modal w którym należy zaznaczyć w ramach którego kursu studenta będzie realizowany projekt. Student może zapisać się do kilku projektów w danej edycji natomiast realizować może jedynie jeden projekt.

Na podstawie zgłoszeń, nauczyciel wybiera studentów, którzy najlepiej pasują do danego projektu. Należy przenieść wybranych studentów z tabeli ‘Kandydaci do projektu’ do tabeli ‘Zespół projektowy’ klikając na przycisk ‘Dodaj kandydata’ znajdujący się przy wybranym studencie. W przypadku omyłkowej akcji można studenta usunąć z ‘Zespołu projektowego’ klikając w ‘Usuń z zespołu’. Studenci, którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa w projekcie ale zostali już zaakceptowani w zespole innego projektu będą nieaktywnie z widniejącą stosowną informacją o przynależności do innego projektu. Każdy zespół składa się z odpowiedniej liczby studentów, zgodnie z wymaganiami projektu. Wśród studentów należy również wyznaczyć lidera klikając w przycisk ‘Ustaw kierownika zespołu’ i wybór studenta, który ma nim być. Po sformowaniu zespołów i wyborze kierownika (warunek konieczny), nauczyciel zatwierdza ich skład w aplikacji klikając w ‘Zatwierdź zespół’.

 

 

zespol.jpg

 

Tworzenie zespołów projektowych w aplikacji 'Zespołowych Projektów Badawczych' jest procesem, który pozwala na optymalne dopasowanie studentów do projektów, co zwiększa szanse na sukces i wartościowe doświadczenia dla wszystkich uczestników.

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024