Firma - klient zewnętrzny

 1. Rejestracja i założenie konta:

  • Firma musi najpierw zarejestrować się w systemie, tworząc konto użytkownika.

  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie podstawowych informacji o firmie oraz wskazanie osoby kontaktowej.

 2. Zgłaszanie propozycji tematów:

  • Po pomyślnej rejestracji i zalogowaniu się, firma może zgłaszać propozycje tematów projektów badawczych.

  • Wprowadzenie szczegółowych informacji na temat projektu, celów, oczekiwań.

 3. Przegląd zgłoszonych tematów przez nauczycieli:

  • Nauczyciele przeglądają zgłoszone przez firmę tematy i mogą podjąć się opieki nad nimi.

  • Tematy akceptowane przez nauczycieli stają się dostępne dla studentów.

 4. Monitorowanie postępów projektu:

  • Firma może monitorować postępy projektu poprzez system, przeglądając raporty i wgrywane pliki.

  • Regularne spotkania lub raporty z zespołem projektowym oraz nauczycielem w celu śledzenia postępów i udzielania informacji zwrotnych.

 5. Udzielanie wsparcia:

  • Firma może oferować wsparcie merytoryczne oraz techniczne zespołowi projektowemu.

  • Zapewnienie niezbędnych zasobów lub dostępu do informacji, które są kluczowe dla realizacji projektu.

 6. Ewaluacja wyników:

  • Po zakończeniu projektu, firma ocenia wyniki pracy zespołu projektowego.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024