Dziekan Wydziału

Osobą odpowiedzialną za wysłanie sprawozdania z Wydziału do Działu Kształcenia jest Dziekan (jest to traktowane na równi ze złożeniem podpisu na sprawozdaniu). Dane wprowadzane są na Moja PG → Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i sprawozdania (szczegółowa instrukcja na temat ich wprowadzania znajduje się na innych podstronach, w menu po lewej stronie). Po wprowadzeniu danych, weryfikacji i zatwierdzeniu oraz zebraniu podpisów nauczycieli (wszystkich) koordynator Wydziałowy przekazuje sprawozdanie do Dziekana Wydziału. Należy mieć na uwadze, że dane wprowadzamy i wysyłamy za konkretny semestr w danym roku akademickim. W poniższym przykładzie będzie to semestr zimowy w roku 2023/2024, ustawiam zatem taki rok i klikam Szukaj:

image-20240708-142310.png

Kolumny Status zimowy na wydziale i Status letni na wydziale pokazują status całego sprawozdania w kontekście całego Wydziału i o ile nie jesteśmy ostatnim Kierownikiem Katedry/Instytutu wysyłającym sprawozdanie, wartość w tych kolumnach się nie zmieni (zmieni się dopiero gdy wszystkie płachty z danego Wydziału w danym semestrze będą na kolejnym etapie).

W wynikach wyszukiwania w kolumnie Akcje znajdują się dwie ikony, z których jedna prowadzi do Podsumowania godzin nauczycieli:

image-20240708-142526.png

W tym widoku jesteśmy w stanie zweryfikować dane wprowadzone przy nazwiskach poszczególnych nauczycieli:

Rozwiń poniżej interesującą Cię sekcję.

 

W celu odesłania sprawozdania do poprawy należy wejść w Godziny nauczycieli:

W tym widoku powinniśmy zaznaczyć wybrane osoby (można zaznaczać całe strony wyników korzystając z ikon ponad listą nauczycieli) - po zaznaczeniu przynajmniej jednej osoby pojawi się link Wyślij do poprawy, z którego powinniśmy skorzystać:

Po kliknięciu linka wysyłającego do poprawy, zobaczymy podsumowanie z miejscem na wpisanie komentarza:

Tak wysłane osoby zostaną ponownie sprawdzone i ew. skorygowane na Wydziale, po czym ich sprawozdania znów przejdą ścieżkę z podpisami i trafią na sprawozdanie do w przekazania przez Dziekana do DK.

 

W przypadku gdy nie ma uwag do sprawozdania, w widoku wyszukiwania klikamy na Podsumowaniu nauczycieli:

Po kliknięciu zobaczymy podsumowanie osób w poszczególnych statusach - na tym etapie nie powinno już być osób w innych kolumnach niż Wydział / Centrum - Do zatwierdzenia. Aby przesłać sprawozdanie do Działu Kształcenia klikamy Podpisz i wyślij do weryfikacji:

Po wykonaniu tej operacji wszyscy nauczyciele powinni zostać przeniesieni do kolumny Dział Kształcenia - Do sprawdzenia:

Na tym kończymy obsługę sprawozdania.

 

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024