Moja PG - Ankiety

Ankiety stanowią uzupełnienie systemu Moja PG. Stanowią narzędzie do zbierania, przetwarzania i interpretacji ocen wykładowców, jednostek administracyjnych oraz (w terminie późniejszym) przedmiotów.


Wszystkie informacje pomocne przy tworzeniu, modyfikacji, publikacji oraz interpretacji samych wyników ankiet zostały podzielone na podsekcje, które dostępne są poniżej:

Poniższy zrzut ekranu przedstawia lokalizację ankiet w portalu Moja PG (Moja PG → Dziekanat → Przedmioty → Ankiety):

Po kliknięciu na ankiety otrzymamy widok przedstawiony na poniższym zrzucie z ekranu. Dostępna jest tu lista wszystkich ankiet zarejestrowanych w systemie. W ostatniej kolumnie tabeli zbiorczej widoczny jest aktualny status danej ankiety. Jest to o tyle ważne miejsce, że to właśnie z tego miejsca będzie można później wejść w tryb widoku szczegółowego stworzonej przez nas ankiety.

Na samym dole ekranu widoczny jest duży zielono-biały przycisk Dodaj (obrazek poniżej), który poprowadzi nas do pierwszego etapu tworzenia własnej, nowej ankiety.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024