Współpraca kont w domenach @o365.pg.edu.pl i @pg.edu.pl

Nie ma wymiany informacji kalendarzowych między kontami @pg.edu.pl oraz @o365.pg.edu.pl. Są to rozłączne konta w innych domenach z kalendarzami organizowanymi przez różne usługi.

Zaproszenia generowane w o365 mogą docierać na konta w pg.edu.pl poprzez przekierowania przychodzących listów, to w drugą stronę to nie działa. Zdarzenie utworzone w webmail'u nie ma przełożenia na zdarzenie na platformie o365 i nie ma mechanizmu służącego do uzyskania tej funkcjonalności - zwłaszcza przy wykorzystaniu licencji A1.

Przy wyszukiwaniu użytkownika w MS Teams zawsze będzie pojawiał się pełen adres i nie mamy na to żadnego wpływu.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024