Konfiguracja użytkownika

Aby praca w portalu Moja PG, była łatwiejsza i nie trzeba było powtarzać niektórych czynności zalecamy na początku sprawdzić ustawienia ogólne konta.


W tym celu należy zalogować się do portalu Moja PG a następnie przejść do Moje konto.

Następnie przejść do zakładki Konfiguracja użytkownika.

Klikamy dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Wyświetlanie archiwalnych słowników, wartość Nie, a następnie klikamy Zapisz.

Wybranie takiej konfiguracji sprawi, że nie będą wyświetlane ustawienia archiwalne (np. nieaktualny podział studiów).

Następnie ponownie wybieramy Dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Domyślna jednostka organizacyjna dla użytkownika, w wierszu Wartość wybieramy z listy wydział lub jednostkę organizacyjną, w której pracujemy i klikamy Zapisz.

Wybranie domyślnej jednostki organizacyjnej sprawi, że w poszczególnych wyszukiwarkach aplikacji wybrany wydział/jednostka będzie automatycznie ustawiany. 

Można również dodać domyślny kierunek, rodzaj i poziom studiów, wówczas podczas korzystania z wyszukiwarek ustawienia te będą automatycznie wstawiane.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024