Moja PG - Programy kształcenia

Aplikacja Programy Kształcenia służy do wprowadzania kompletnego programu kształcenia dla danego kursu (począwszy od pierwszego do ostatniego semestru). Jest ona dostępna z poziomu systemu MojaPG.

Dzięki tej aplikacji studenci będą mogli zapoznać się z całą ofertą programową na danym kursie oraz będzie możliwość zachowania porządku w kartach ECTS oraz na wyświetlaczu ECTS. Dodatkowo aplikacja pozwala na automatyczne generowanie wydruków służących do zatwierdzania danych programów kształcenia (nowych lub wprowadzanych zmian w już istniejących). Wydruki te są zgodne z wymaganiami dotyczącymi zatwierdzania zmian oraz powoływania nowych kierunków.

Dane raz wprowadzone do aplikacji możliwe będą do wykorzystania w kolejnych latach akademickich podczas uruchamiania danych kursów, dzięki czemu nie będzie potrzeby wprowadzania tych danych co semestr od nowa.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybrać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z Helpdeskiem (zachęcamy do kontaktowania się drogą poczty elektronicznej – w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dokładnie opisać ujawniony problem).

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024