Moja PG - GrantyAplikacja Granty jest dostępna dla każdego użytkownika, tylko w sieci politechnicznej. .


Aplikacja Granty dostępna jest po zalogowaniu się do Moja PG i kliknięciu odpowiedniej ikony:

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024