Tworzenie stopki graficznej w wiadomościach mailowych

Instrukcja opisuje w jaki sposób utworzyć stopkę graficzną, w zależności od stosowanego klienta pocztowego.


Poniżej znajdują się instrukcje ustawienia stopki w zależności od używanego programu pocztowego.

Zatwierdzony wzór podpisu

Wzór podpisu, jaki jest przedstawiony poniżej, jest zatwierdzonym wzorem Politechniki Gdańskiej (Zarządzenie Rektora PG nr 19/2022 z 23 marca 2022 r.)

Wielkość fontu, pogrubienia, odstępy, miejsca łamania wierszy, format zapisu numeru telefonu itp. są z góry narzucone i nie należy ich modyfikować!

Po stronie użytkownika należy zmodyfikować jedynie stopień/tytuł, imię, nazwisko, stanowisko, nazwę działu, numer kontaktowy i adres email.

Kliknij aby rozwinąć interesujące zagadnienie:

Aby ustawić stopkę należy wejść na stronę poczta.pg.edu.pl i zalogować się.

Następnie wybrać ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu, i przejść do zakładki Poczta.

W zakładce Poczta z menu wybrać Podpisy i kliknąć Dodaj nowy podpis

Otworzy się okno, w którym przechodzimy do ustawień kodu źródłowego. 

Wyświetli się okno, w którym wpisujemy przygotowany wcześniej kod źródłowy (na poniższym obrazku jest tylko przykład, nie przepisuj go, poniżej znajdziesz kod do skopiowania):

Wybierz teraz właściwy podpis (po rozwinięciu wybranej sekcji skopiuj kod, który tam zobaczysz, następnie wklej go do okienka z kodem źródłowym podpisu):
Klikamy Ok. Podpis i odpowiednia grafika wyświetlą się - teraz możemy zmodyfikować podpis, wstawiając swoje dane:

Jeśli wszystkie dane się zgadzają należy Zapisać podpis.

Odmowa zapisania podpisu w webmailu może być związana z ograniczeniami technicznymi - patrz poniżej (Parametry techniczne dotyczące podpisów w webmail-u).

Poprawne wyświetlanie stopek graficznych 

Aby zobaczyć sygnaturkę należy wyrazić zgodę na wyświetlanie obrazka. Przy otrzymaniu maila z taką stopką pojawia się komunikat "W celu ochrony przed potencjalnym spamem zablokowano ładowanie obrazków zewnętrznych" należy klikną Pokaż obrazy.

Aby ustawić domyślnie wyświetlanie uczelnianego logo każdy użytkownik Webmaila musi wyrazić na to zgodę. Można to zrobić również wchodząc w Ustawienia (koło zębate) → Zabezpieczenia i zaznaczyć opcję Pozwól na wstępne wczytywanie połączonych obrazów zewnętrznych.

Niestety każdy użytkownik Webmaila musi wyrazić zgodę indywidualnie, nie da się tego ustawić odgórnie, ponieważ taka jest polityka prywatności aplikacji.

 

Parametry techniczne dotyczące podpisów w webmail-u

 1. W jednym podpisie mogą być umieszczone maksymalnie 3 grafiki.

 2. W jednym podpisie obowiązuje ograniczenie wielkości grafiki do 1 MB (limit łączny na dany podpis, niezależny od ilości zastosowanej grafiki w podpisie).

Odmowa zapisania podpisu w webmailu może być związana z ww. ograniczeniami.Aby ustawić stopkę w programie Thunderbird należy uruchomić program, a następnie z wybrać ikonę Menu (trzy poziome kreski) w prawym górnym rogu, a następnie przejść do zakładki Konfiguracja kont.

W zakładce konfiguracja kont należy przejść do sekcji Sygnaturka

Zaznacz checkbox Używaj HTML (np. <b> pogrubiony tekst</b>), a następnie wybrać właściwy podpis (po rozwinięciu wybranej sekcji skopiuj kod, który tam zobaczysz, następnie wklej go w pole sygnaturki):
Po wklejeniu kodu należy odnaleźć w kodzie dane: Imię Nazwisko, Stanowisko, Nazwa jednostki, nr telefonu, adres e-mail, adres www i zmienić je na swoje dane.

Po zakończeniu zmiany danych należy zamknąć zakładkę Konfiguracja kont. Podpis będzie widoczny przy tworzeniu nowej wiadomości.

Wskazówka

Aby ułatwić proces zmiany danych w kodzie proponujemy najpierw skopiować odpowiedni kod z tej strony, wkleić go do dowolnego edytora tekstowego np. notatnika, a następnie zmienić dane i skopiować gotowy kod do programu Thunderbird.

Należy zmienić:

 • tytuł, imię i nazwisko

 • stanowisko

 • nazwę jednostki

 • numer telefonu

 • adres e-mail

Poprawne wyświetlanie stopek graficznych 

Aby zobaczyć sygnaturkę należy wyrazić zgodę na wyświetlanie obrazka. Przy otrzymaniu maila z taką stopką pojawia się komunikat (podświetlony na żółto) z prośbą o wyrażenie zgody na wyświetlanie obrazków - zdalnej zawartości. Po pojawieniu się takiego komunikatu należy z opcji wybrać Zezwól na zdalną zawartość z https://link.pg.edu.pl/ wtedy stopki PG w wiadomościach będą wyświetlane.

Aby ustawić domyślnie wyświetlanie uczelnianego logo każdy użytkownik Thunderbirda musi wyrazić na to zgodę. Można to zrobić również wchodząc w *Preferencje -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Zdalne treści w wiadomościach -> Wyjątki *i dodać tutaj adres witryny https://link.pg.edu.pl i zapisać zmiany. Niestety każdy użytkownik programu musi wyrazić zgodę indywidualnie, nie da się tego ustawić odgórnie, ponieważ taka jest polityka prywatności programu Thunderbirda.Aby ustawić stopkę w programie Outlook 365 należy pobrać odpowiedni szablon stopki i wkleić go w ustawieniach poczty. Aby to zrobić postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Pobierz odpowiedni szablon (w każdym z szablonów znajdziesz dwie stopki do wyboru - z logo Uczelnie Fahrenheita lub bez niego):

Uczelnia - Rektor, Prorektorzy, pozostali pracownicy administracyjni PL+EN.docx

Wydział Architektury PL+EN.docx

Wydział Chemiczny PL+EN.docx

Wydział Elektrotechniki i Automatyki PL+EN.docx

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PL+EN.docx

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PL+EN.docx

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PL+EN.docx

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PL+EN.docx

Wydział Zarządzania i Ekonomii PL+EN.docx

 1. Otwórz pobrany plik i najedź kursorem na podpis i kliknij, aby zaznaczyć wszystkie elementy podpisu. Wybierz Kopiuj (Ctrl+C).
 2. Otwórz program Outlook, przejdź do Opcje → Poczta → Podpisy

 3. Utwórz nowy podpis klikając Nowy i nadaj mu nazwę np. Podpis PG

 4. W sekcji Edycja podpisu wklej skopiowany tekst (Ctrl+V), zmień dane na poprawne. 

 5. W sekcji Wybierz podpis domyślny wybierz Nowe wiadomości – Podpis PG i Odpowiedz/wiadomości przesyłane dalej - Podpis PG

 6. Jeśli wszystkie dane są poprawne kliknij OK, i jeszcze raz OK.

 7. Podpis powinien pojawić się w nowej wiadomości.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023