Strony i aplikacje internetowe - zasady ogólne

Słowniczek pojęć

 • aplikacje internetowe - zwykle interaktywne narzędzie dostępne spod przeglądarki, służące do załatwiania spraw, ewidencji, rejestracji danych, dokonywania operacji itp.,

 • serwery narzędziowe - maszyny, na których utrzymuje się usługi np. bazy danych, usługi API, aplikacje internetowe itp.,

 • strony internetowe o charakterze informacyjnym - strony WWW z treścią (zawierające tekst, tabele, grafika, video, linki, galerie, formularze internetowe itp.) do przeglądania przez odbiorców, zwykle utrzymywane w silnikach stron (systemach CMS).

Polityka adresacji stron internetowych

 1. Strony internetowe o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki istotnej dla całej Uczelni (lub współpracy PG z innymi podmiotami itp.) utrzymywane są w ramach domeny głównej w formie podkatalogów, np. pg.edu.pl/temat w ramach uczelnianego silnika stron CMS Drupal (w ustalonej szacie graficznej).

 2. Strony informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z danym wydziałem/centrum/instytutem itp. utrzymuje się w subdomenach tych jednostek z zastosowaniem formy podkatalogów, np. cm.pg.edu.pl/konkurs, ftims.pg.edu.pl/wydzial/konkurs-indeks

 3. Adresy w formie subdomen (np. nazwa.pg.edu.pl, system.eia.pg.edu.pl) przysługują przede wszystkim: wydziałom, centrom, systemom i portalom informatycznym.

 4. Przydzielenie adresu w formie subdomeny (np. nazwa.pg.edu.pl, system.eia.pg.edu.pl) dla strony informacyjnej, np. konferencji lub projektu stanowi wyjątek i wymaga uzyskania zgody. Wnioski należy składać przez Helpdesk CUI. Strony, dla których uzyskano zgodę na adres w subdomenie, nie powinny być utrzymywane w szacie graficznej Uczelni. Dla takich stron wymagane jest wskazanie osoby, która będzie odpowiadać za techniczną sprawność witryny oraz która będzie samodzielnie zarządzać serwerem WWW.

Szata graficzna stron internetowych

 1. Domyślnie strony informacyjne utrzymywane są w uczelnianym silniku stron internetowych CMS Drupal, który zapewnia również przyjętą na Uczelni szatę graficzną. Sprawność działania silnika stron zapewnia CUI PG.

 2. Witryny dostępne w subdomenach (dla których wcześniej uzyskano zgodę na taką adresację) mogą posiadać inną szatę graficzną, niż przyjęta w CMS Drupal. Takie witryny są samodzielnie utrzymywane przez wyznaczonych administratorów. CUI może zapewnić miejsce na serwerze w postaci maszyny wirtualnej (VM), za administrację tej maszyny (i sprawność działania witryny) odpowiada jednak wskazany administrator.

Miejsce utrzymania (hostowania) witryn internetowych

 1. Domyślnie strony internetowe utrzymywane są w silniku stron CMS Drupal, a jego sprawność zapewnia CUI PG. CUI utrzymuje system Drupal na swoich serwerach.

 2. Witryny dostępne w subdomenach (dla których wcześniej uzyskano zgodę na taką adresację) mogą być hostowane:

  • na serwerze danej jednostki organizacyjnej (wówczas jednostka podaje CUI adres IP serwera, dla którego umieszcza się w usłudze DNS odpowiedni rekord) - maszyną administrują pracownicy jednostki
   LUB

  • na maszynie wirtualnej (VM), którą CUI może udostępnić - maszyną administruje samodzielnie pracownik jednostki, dla której utrzymywana jest witryna.

Przydatne linki

Wniosek o rejestrację serwera narzędziowego (także do hostingu aplikacji internetowych) - złóż wniosek

Wniosek o utworzenie witryny w uczelnianym silniku stron CMS Drupal (w szacie graficznej PG) - złóż wniosek

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024