Udostępnienie kalendarza z Webmail do Klient poczty Thunderbird

Instrukcja opisuje dostęp do funkcji kalendarza
Instrukcja udostępnienia kalendarza oraz konfiguracji kalendarza. 

Udostępnianie kalendarza

W systemie Kalendarzy PG praca z udostępnionymi kalendarzami odbywa się na dodatkowych kalendarzach (tj. dodatkowo założonych), które są odrębnymi obiektami względem Twojego kalendarza osobistego.
Kalendarz osobisty, ze względu na zachowanie prywatności, nie może być udostępniany innym osobom.

Aby udostępnić własny (dodatkowy) kalendarz innym osobom, wykonaj następujące czynności:

 1. Będąc zalogowany w systemie Kalendarzy PG (webmail.pg.edu.pl), w górnej granatowej belce nawigacyjnej kliknij pozycję Kalendarz, tak jak na ilustracji.


  kalendarz

 2. W menu po lewej stronie ekranu na liście Moje kalendarze, pod wykazem kalendarzy zamieszczona jest opcja Dodaj nowy kalendarz. Kliknij na tę opcję 3. W wyświetlonym oknie podaj nazwę dla zakładanego kalendarza, koniecznie zaznacz opcję Dodaj jako kalendarz publiczny i kliknij Dodaj
 4. Jeżeli powyższe czynności zostały wykonane poprawnie, utworzyłeś na swoim koncie nowy publiczny kalendarz, którego jesteś właścicielem.
  Dysponujesz pełnymi prawami edycyjnymi wobec tego kalendarza, możesz go również udostępniać innym osobom. W razie potrzeby możesz również usunąć kalendarz.

 5. Na liście swoich kalendarzy kliknij na nowo dodany publiczny kalendarz. Po prawej stronie podświetlonego kalendarza zamieszczona jest ikonka opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii). Kliknij na tę ikonkę.

 6. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz opcję Uprawnienia / Zaproś osoby.

 7. W ukazanym oknie dialogowym, w jego dolnej części kliknij w pole Dodaj osoby i wpisz nazwisko (lub część nazwiska) osoby, której chcesz udostępnić swój kalendarz.
  Z listy znalezionych osób wybierz zamierzoną osobę, klikając na tę osobę. Wskazana osoba zostanie przypisana do Twojego publicznego kalendarza.

 8. Po przypisaniu osoby do kalendarza należy jej nadać stosowne uprawnienia. W tym celu u danej osoby rozwiń listę w środkowej kolumnie (domyślnie widnieć tam będzie napis Autor) i wskaż odpowiedni poziom uprawnień (stosownie do potrzeb).  Dostępne są następujące uprawnienia:

  • Obserwujący (tylko odczyt),

  • Recenzent (odczyt i zapis),

  • Autor (odczyt, zapis i usuwanie),

  • Właściciel (odczyt, zapis, usuwanie a także dodawanie kolejnych użytkowników).

 9. Zarówno przed zapisaniem zmian w uprawnieniach do kalendarza publicznego, jak i po zapisaniu tych zmian usunąć można nadane wcześniej uprawnienia dostępu. W razie takiej potrzeby kliknij na ikonkę opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii) z prawej strony okna wyświetlającego uprawnienia – na wysokości wiersza odnoszącego się do danej osoby. Z wyświetlonego menu wybierz opcję o nazwie Usuń albo Cofnij dostęp. Nazwa tej opcji jest zależna od momentu, w którym jest wywoływana: przed zapisaniem uprawnień do kalendarza, czy też po zapisaniu uprawnień poszczególnych osób
 10. Jeżeli określone zostały uprawnienia dla wskazanych osób do kalendarza publicznego, kliknij na dole okna przycisk Zapisz.

Kalendarz został udostępniony wskazanym osobom na określonych poziomach uprawnień. 

Konfiguracja klienta kalendarzy

Istnieje możliwość obsługiwania kalendarzy w klientach typu Mozilla Thunderbird (za pośrednictwem dodatku Lightning). Do realizacji takiej obsługi należy uzyskać link do danych kalendarza. W celu pozyskania linku do kalendarza, wykonaj następujące czynności:

 1. Będąc zalogowany w systemie Kalendarzy PG (webmail.pg.edu.pl), w górnej granatowej belce nawigacyjnej kliknij pozycję Kalendarz.

 2. W menu po lewej stronie ekranu na liście Moje kalendarze kliknij na kalendarz, który ma być obsługiwany w programie Thunderbird.

 3. Z prawej strony klikniętego kalendarza wyświetli się ikona opcji (o wyglądzie trzech poziomych linii). Z rozwiniętego w ten sposób menu podręcznego wybierz pozycję Właściwości.

 4. W wyświetlonym okienku, z pola Adres URL CalDAV skopiuj do schowka (Ctrl+C) cały widniejący tam ciąg w formacie https://dav.webmail.pg.edu.pl/caldav/numer.

 5. Przejdź do programu Thunderbird, do widoku kalendarzy.

 6. W wolnym (tj. pustym) miejscu w obszarze wylistowanych istniejących kalendarzy kliknij prawym przyciskiem myszy. Z listy wywołanego menu kontekstowego wybierz pozycję Nowy kalendarz
 7. Wyświetlone zostanie okienko. Wskaż opcję Kalendarz zdalny, po czym kliknij Dalej.
 8. W następnym kroku wpisz w nazwie użytkownika swój krótki login, następnie w położeniu skopiowany wcześniej adres z webmaila Osoby/grupy która chcesz dodać i kliknij znajdź kalendarz
 9. W tym kroku wpisz swoje hasło takie samo jak do Moja PG i potwierdź naciskając OK10. Pojawi się nazwa Użytkownika bądź grupy którą właśnie dodałeś.

 1. W zakładce Właściwości możesz wybrać

Zagadnienia zaawansowane

Jeżeli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i interesują Cię wszystkie szczegóły systemu Kalendarzy PG w zakresie kalendarzy, zachęcamy do zapoznania się z  Instrukcją zaawansowaną (plik PDF, 830 KB)

 

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024