Poczta

Opis usługi

Usługa udostępnia możliwość przesyłania wiadomości e-mail pracownikom oraz studentom PG w ramach przydzielonych im kont: pracownikom w domenie pg.edu.pl, a studentom w domenie student.pg.edu.pl

Uzyskiwanie dostępu

Aby korzystać z poczty PG, należy wcześniej aktywować konto w uczelnianym portalu Moja PG. Po aktywacji konta w Moja PG, dostęp do poczty e-mail można równolegle uzyskiwać na trzy sposoby:

  • przez przeglądarkę internetową w ramach klienta Webmail pod adresem poczta.pg.edu.pl,

  • przez klienta pocztowego instalowanego na komputerze stacjonarnym lub przenośnym (np. polecany przez nas Mozilla Thunderbird (tylko dla pracowników), MS Outlook),

  • przez klienta pocztowego instalowanego w urządzeniu mobilnym (z systemem Android, iOS).

Ponadto istnieje również starszy internetowy klient poczty Roundcube: roundcube.pg.edu.pl.

Podstawowe parametry usługi

Podstawowe parametry usługi są następujące:

  • domyślna (standardowa) wielkość skrzynki pocztowej pracownika wynosi 4 GB,

  • domyślna (standardowa) wielkość skrzynki pocztowej studenta w usłudze Microsoft 365 wynosi 10 GB,

  • maksymalny rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail (treść maila wraz z załącznikami), przeznaczonej do wysłania, wynosi 20 MB. Pamiętaj, że na rozmiar każdego e-maila składa się jego treść oraz załączniki. Tak więc im dłuższa treść e-maila, tym odpowiednio mniejszy będzie maksymalny rozmiar załącznika możliwego do wysłania z wiadomością. Jeśli chcesz przesłać znacznie większy załącznikskorzystaj z usługi Drive w ramach aplikacji Webmail.

  • starszy internetowy klient poczty Roundcube posiada wbudowane ograniczenie wielkości pojedynczego załącznika do 14 MB. Ograniczenie to nie występuje w innych narzędziach, np. w kliencie Mozilla Thunderbird lub w aplikacji Webmail.

  • pojedynczą wiadomość e-mail można zaadresować do maksymalnie 50 adresatów.

Zaproszenia wysłane z Thunderbirda można akceptować w Thunderbird, a zaproszenia wysłane z Webmaila - należy akceptować przez Webmaila, aby pojawiły się w Thunderbird.
Wynika to z ograniczeń aplikacji Thunderbird.
Na co jako CUI nie mamy wpływu, ponieważ nie my zarządzamy aplikacją Thunderbird

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024