Praca zdalna - akceptacja / odrzucenie wniosku

Wnioski elektroniczne składane przez pracowników mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone przez osoby wskazane w porozumieniu przygotowanym przez Centrum HR. Akceptację wniosku należy dokonać w formie elektronicznej w systemie MojaPG w aplikacji Pracownik → eDokumenty → Do podpisu.

Uwaga! Dostęp do modułu pracownik jest możliwy wyłącznie z sieci politechnicznej (zobacz: https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/71958574). W celu akceptacji/odrzucenia wniosku spoza sieci politechniczne konieczne jest posiadanie aktywowanej oraz skonfigurowanej usługi VPN.

Widok dokumentów do podpisania

Chcąc zaakceptować/odrzucić wniosek należy wybrać odpowiedni wniosek z listy i kliknąć Wypełnij.

Proces akceptacji wniosków elektronicznych

W przypadku akceptacji wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego (pierwszej osoby z listy osób akceptujących) należy zaznaczyć akceptację, wybrać osobę z listy, która ma w następnej kolejności zapoznać się z wnioskiem i kliknąć Podpisuję i wyrażam zgodę. Wniosek zostanie przekazany do kolejnej, wskazanej osoby.

 

Analogicznie jak bezpośredni przełożony, kolejna osoba wskazana we wniosku otrzyma powiadomienie mailowe, że w aplikacji Pracownik → eDokumenty → Do podpisu, czeka na nią dokument do podpisania. Należy przejść do tej zakładki, wybrać odpowiedni wniosek i w kolumnie Akcje kliknąć Wypełnij.

Otworzy się wniosek pracownika wraz z podpisami. Należy wybrać opcję akceptacji, wybrać osobę z listy, która ma w następnej kolejności zapoznać się z wnioskiem (jeśli jest to wymagane) i kliknąć Podpisuję i wyrażam zgodę.

Wniosek zostanie przekazany do kolejnej, wskazanej osoby.

Proces odrzucania wniosków elektronicznych

W przypadku odrzucenia wniosku należy zaznaczyć brak jego akceptacji oraz wybrać jeden lub kilka powódów braku akceptacji i kliknąć Podpisuję i NIE wyrażam zgody.

 

W polu Wyślij do nie ma potrzeby wybierania osoby z listy. Wniosek z brakiem zgody zakończy swój obieg i nie zostanie przekazany do dalszej obsługi.

W przypadku kiedy pierwsza osoba (bezpośredni przełożony) zaakceptuje wniosek kolejna może go odrzucić. W tym celu po otrzymaniu powiadomienia mailowego, że w aplikacji Pracownik → eDokumenty → Do podpisu czeka na nią dokument do podpisania, należy przejść do tej zakładki, wybrać odpowiedni wniosek i w kolumnie Akcje kliknąć Wypełnij.

Otworzy się wniosek pracownika wraz z wcześniejszymi podpisami. Należy wybrać opcję braku akceptacji i kliknąć Podpisuję i NIE wyrażam zgody.

Wniosek z brakiem zgody zakończy swój obieg i nie zostanie przekazany do dalszej obsługi.

Odsyłanie do poprawy

Każda z osób rozpatrujących wnioski ma możliwość odesłania wniosku do poprawy poprzez kliknięci przycisku Odsyłam do poprawy. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy umieścić komentarz z powodem odesłania wniosku.

Wyświetlanie podpisanych wniosków

Wszystkie podpisane przez nas wnioski (zaakceptowane bądź odrzucone) znajdują się w zakładce eDokumenty → Do podpisu, aby je wyświetlić należy ustawić filtr wyszukiwarki na Podpisano przez mnie i kliknąć Szukaj.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024