Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ContentBody{} FormattedBody{value='

Microsoft SharePoint – platforma oprogramowania do pracy grupowej firmy Microsoft w formie aplikacji webowej. Jest zaprojektowana z myślą o złożonych aplikacjach webowych oraz wspiera rozmaite kombinacje dotyczące zarządzania, publikacji oraz manipulacji informacjami pomiędzy użytkownikami

...