Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Proszę postępować zgodnie ze screenami

...

image-20240506-100100.pngImage Addedimage-20240506-100128.pngImage Added

Następnie wypełniamy wszystkie wymagane pola

...

image-20240506-100159.pngImage Added