Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

We wszystkich miejscach systemu Teta posiadających dane w formie tabelarycznej istnieje możliwość dopasowania zakresu wyświetlanych danych do własnych potrzeb.
Służą do tego Widoki i Filtry zaawansowane


 Tworzenie widoku


 Image ModifiedPod przyciskiem 'Widoki' znajdują się wszystkie przypisane do użytkownika lub profilu widoki, akcja dodania nowego widoku, oraz akcja edycji widoków.


Klikamy 'Dodaj widok'Image Removed

...


Stworzony widok dodany zostaje do listy dostępnych widoków.

...

Tworzenie filtrów zaawansowanychImage Removed


...


Pod przyciskiem 'Filtry zaawansowane'  znajdują się wszystkie przypisane do użytkownika lub profilu filtry, akcja dodania nowego filtru, oraz akcja edycji filtrów


Klikamy 'Dodaj filtr'Image Removed

...Przykładowe filtrowanieImage Removed


...