Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W tym celu należy zalogować się do portalu Moja PG a następnie przejść do Moje konto.Image Removed

...

Następnie przejść do zakładki Konfiguracja użytkownika.Image Removed

...

Klikamy dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Wyświetlanie archiwalnych słowników, wartość Nie, a następnie klikamy Zapisz.Image Removed

...

Wybranie takiej konfiguracji sprawi, że nie będą wyświetlane ustawienia archiwalne (np. nieaktualny podział studiów).

Następnie ponownie wybieramy Dodaj i z rozwijanej listy wybieramy Domyślna jednostka organizacyjna dla użytkownika, w wierszu Wartość wybieramy z listy wydział lub jednostkę organizacyjną, w której pracujemy i klikamy Zapisz.Image Removed

...

Wybranie domyślnej jednostki organizacyjnej sprawi, że w poszczególnych wyszukiwarkach aplikacji wybrany wydział/jednostka będzie automatycznie ustawiany. Image Removed

...

Można również dodać domyślny kierunek, rodzaj i poziom studiów, wówczas podczas korzystania z wyszukiwarek ustawienia te będą automatycznie wstawiane.

...

Powiązane artykuły

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
sortmodified
showSpacefalse

...

reversetrue
typepage
cqllabel in ( "mojapg" , "moja" , "dziekanat" , "instrukcja" ) and type = "page" and space = "HPPG"
labelsdziekanat moja mojapg instrukcja

...