Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aplikacja Projekty dostępna Aplikacja Projekty dostępna jest na portalu Moja PG (po zalogowaniu). Umożliwia ona elektroniczne składanie i obsługę wniosków związanych z projektami realizowanymi z udziałem Politechniki Gdańskiej.Image Removed

...

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

Child pages (Children Display)

...