Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Erasmus – program obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu finansowanie wyjazdu studenta na studia w innym kraju.

...

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

Child pages (Children Display)