Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Witamy na stronach pomocy Politechniki Gdańskiej
Live Search
spaceKeyHPPG
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderSzukaj...
typepageKorzystanie z pomocy za pomocą komputera możliwe jest na kilka sposobów:

  • za pomocą rozwijanej struktury (kolumna po lewej)

  • za pomocą powyższego pola wyszukiwania

  • poprzez znajdującą się poniżej listę ostatnio aktualizowanych artykułów

Do korzystania z pomocy na urządzeniach mobilnych zalecamy używanie aplikacji:

FAQ

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.


Zdalna pomoc

W przypadku konieczności skorzystania ze zdalnej pomocy należy przed lub w trakcie rozmowy pobrać i uruchomić program.


Wszystkie artykuły pomocy

Child pages (Children Display)
alltrue
depth2
styleh3
pagePomoc PG


Ostatnio zaktualizowane artykuły

Recent updates
typespage,blogpost
hideHeadingtrue