Poczta pracownicza

Poczta pracownicza zarządzana jest przez Politechnikę Gdańską. Adresy pracownicze kończą się domeną @pg.edu.pl.

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

 Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024