Outlook New

Nowy program Outlook dla systemu Windows oferuje najnowsze funkcje, inteligentne funkcje asystowane oraz nowy nowoczesny i uproszczony projekt w aplikacji Outlook

Jeżeli aplikacja nie jest dostępna należy ją pobrać z Microsoft Store

Do logowania używamy skróconego loginu i hasła do o365

Należy pamiętać, że w związku z migracją kont studenckich, studenci (nie dotyczy doktorantów) nie posługują się już loginem @o365.student.pg.edu.pl lecz samym loginem politechnicznym @student.pg.edu.pl! Studenci nie muszą obecnie aktywować konta, po prostu logują się danymi konta PG.

Pracownicy oraz doktoranci do usług Microsoftu posługują się loginem @o365.pg.edu.pl.

 

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024