Zamówienie zakupu (ZZ) z umowy (UZ)

Ścieżka dostępu:  Zakup ->  Ewidencja umów zakupu ->  Kartoteka umów zakupu

  • Generowanie/rejestrowanie dokumentu zamówienia z UZOdnajdujemy interesującą nas umowę i wchodzimy do niej poprzez podlinkowany symbol

Generujemy dokument zamówienia z wzorca danej jednostki

Klikamy 'Dalej'

 
Należy wyzerować ilości do generowania (1), a następnie przy interesujących nas pozycjach wybrać zamawiane ilości.

Klikamy 'Zakończ', co skutkuje wygenerowaniem zamówienia.Uzupełniamy dane nagłówka
 

  1. Informacja dodatkowa dla osób odpowiedzialnych za akceptację formalno-rachunkową. Pole wymagane, o treści wg ustaleń jednostki.

  2. Krótkie uzasadnienie zakupuW zakładce 'Odbiór' (3) należy podać dane adresowe dla kuriera. (Pole wymagane zawsze, nawet w przypadku usług i zakupów już zrealizowanych). 
Przy polu Imienia i Nazwiska podpięty jest słownik pracowników  (wyszukiwanie wielkimi literami).

Zapisujemy zamówienie (1)  i przekazujemy w obiegu do akceptacji (2)
 


 

W obiegu dokumentów nie wskazujemy konkretnych osób. Ścieżka akceptacyjna jest zdefiniowana w systemie.25


Dokument został przekazany do kolejnego stanu 'Zamówienie zakupu przesłane do działu zamówień publicznych', dla którego zostały przypisane osoby.
 
 

  •  Zamówienia publiczne


 

Osoba odpowiedzialna za ZP w danej jednostce, potwierdza dane w zakładce 'Zamówienia publiczne' (zostały one zdefiniowane na umowie zakupu przez osobę rejestrującą umowę).
 Pola 'Tryb postępowania' i 'Numer postępowania' są polami wymaganymi, natomiast 'EZD zamówienia' i 'Uwagi ZP' fakultatywne (po uzupełnieniu pola uwag są one przekazywane do osób akceptujących zakup w Moja PG).

 

Zapisujemy zamówienie (1)  i przekazujemy w obiegu do akceptacji (2)
 


 

  • Akceptacja formalno-rachunkowaNależy uzupełnić pełne rozbicie obiektowe.

Przekazujemy w obiegu do akceptacji dysponenta środków/kierownika projektu
 
 

Pozostałe akceptacje odbywają się w Moja PG.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024