Wnioski zakupowe/zapotrzebowania ZAPTworzymy nowy dokument wniosku zakupowego

Zakup > Ewidencja wniosków zakupowych > Wnioski zakupowe >  Uzupełniamy nagłówek:

Wzorzec         -  ZAP_XXX, gdzie XXX to numer jednostki składającej wniosek

  1. org. skład - wybieramy jednostkę składającą wniosek

  2. org. adr - jednostka, do której jest kierowany wniosek

Przetarg         - oznaczenie wewnętrzne, identyfikator  przetargu 

Pola dat pozostawiamy nie edytujemy

Uzupełniamy pozycje:
 

W pojedynczym wniosku zakupowym proszę umieszczać indeksy dot. tylko jednego przetargu.

Dodajemy pozycje wniosku określając indeksy produktów oraz ilość zapotrzebowania.Uzupełnienie danych odbioru:

Należy uzupełnić dane w zakładce odbiórZapisujemy wniosek  

Opisanie dokumentu obiektowo:

Należy uzupełnić opis obiektowy dokumentu.

W przypadku gdy nie różni się on dla poszczególnych pozycji można go skopiować  przechodząc  do akcji’ Przeglądaj opis obiektowy’ [1] i klikając ikonę kopiowania [2] (po wcześniejszym oznaczeniu pozycji już uzupełnionej).

Akceptacja dokumentu

Kierownik jednostki akceptuje wniosek zakupowy akcjąCentrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024