Wizytówki pracowników

Dla każdego pracownika PG (podstawę stanowi umowa o pracę) tworzona i utrzymywana jest w sposób automatyczny strona internetowa (zwana dalej wizytówką) przedstawiająca podstawowe jawne informacje:

  • imię i nazwisko,

  • pełniona funkcja (jeśli pracownik pełni funkcję),

  • miejsce pracy (tj. jednostka organizacyjna, budynek, nr pomieszczenia),

  • numer telefonu,

  • e-mail kontaktowy.

Powyższe dane wyświetlane są na podstawie informacji zawartych w uczelnianym portalu Moja PG. Każdy pracownik Uczelni może (po zalogowaniu) samodzielnie zaktualizować dane kontaktowe na swoim koncie w Moja PG: Moje Konto → zakładka Moje dane → sekcja Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) → przycisk Edytuj.

Wprowadzone zmiany zostaną automatycznie uwzględnione w wizytówce w ciągu 2-3 dni wskutek działania mechanizmu synchronizacji.

Dodatkowo, zgodnie z danymi zawartymi w portalu MOST Wiedzy, wizytówki wyświetlają również:

  • wzmiankę o dorobku naukowym w postaci listy publikacji,

  • wzmiankę o aktywności naukowej w postaci listy projektów,

  • fotografię osoby (o ile jest ona wgrana w osobistym profilu na MOST Wiedzy).

Zarządzanie informacjami wyświetlanymi na wizytówce

Informacji kontaktowych nie zmienia się w wizytówce, lecz w ustawieniach własnego konta na portalu Moja PG: Moje Konto → zakładka Moje dane → sekcja Dane kontaktowe (Widoczne na stronach internetowych PG) → przycisk Edytuj.Nie tworzy się wizytówek dla studentów oraz doktorantów, chyba że posiadają oni umowę o pracę z Uczelnią.

Współczesne wizytówki wyświetlają w sposób automatyczny wyłącznie poniższe elementy:

  • dane kontaktowe - na podstawie danych zawartych w portalu Moja PG,

  • wzmiankę o dorobku naukowym w postaci listy publikacji oraz projektów - na podstawie danych zawartych w portalu MOST Wiedzy.

Pracownicy nie umieszczają na wizytówkach żadnych spersonalizowanych informacji (mogą to zrobić we własnym profilu w portalu MOST Wiedzy).

Zamieszczanie indywidualnych treści na wizytówkach

Jak wcześniej wspomniano, obecnym przeznaczeniem wizytówek jest zautomatyzowane prezentowanie danych kontaktowych oraz wzmianki o dorobku naukowym pracowników PG. Pracownicy nie umieszczają na wizytówkach żadnych spersonalizowanych informacji.

Szczegółowe informacje o dorobku naukowym i aktywności naukowo-dydaktycznej pracowników Uczelni dostępne są w dedykowanym portalu MOST Wiedzy. Tam też pracownik posiada możliwość (w przestrzeni osobistego profilu) samodzielnego dodania dowolnej liczby własnych podstron (zakładek), w których może umieścić np. materiały dydaktyczne, informacje o konsultacjach itp.

Wizytówki zawierają odnośnik do osobistego profilu osoby na portalu MOST Wiedzy.

Zobacz jak dodać własne zakładki w profilu na MOST Wiedzy
Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024