Zamówienie zakupu (ZZ) spoza umowy - EODŚcieżka dostępu:  Zakup ->  Ewidencja zamówień zakup ->  Zamówienia zakupu
   •  Rejestrowanie zamówienia zakupu
     

Uzupełniamy dane nagłówka
   1. Wzorzec dokumentu ZZ zależny od jednostki zamawiającej

  2. Kontrahent transakcji

  3. Informacja dodatkowa dla osób odpowiedzialnych za akceptację formalno-rachunkową. Pole wymagane, o treści wg ustaleń jednostki.

  4. Krótkie uzasadnienie zakupuW sytuacji gdy posiadamy wiedzę o walucie - innej niż PLN - przyszłego dokumentu zakupowego zmieniamy ją w nagłówku


 

W zakładce 'Odbiór' (5) należy podać dane adresowe dla kuriera. (Pole wymagane zawsze, nawet w przypadku usług i zakupów już zrealizowanych). 
Przy polu Imienia i Nazwiska podpięty jest słownik pracowników  (wyszukiwanie wielkimi literami).

 


Po zapisaniu nagłówka zamówienie zakupu otrzymuje unikalny symbol, oraz zostaje zarejestrowane w obiegu, ze wskazaniem osoby tworzącej ZZ.

Dodajemy pozycje zamówienia, wybierając indeks ze słownika (uniwersalnym indeksem jest: ZZZ9999), a następnie zmieniamy nazwę, określając przedmiot zakupu, wybieramy ilość, jednostkę miary i wprowadzamy cenę zakupu.

UWAGA: Warto korzystać z widoków niepredefiniowanych

Zapisujemy zamówienie (1)  i przekazujemy w obiegu do akceptacji (2)


 


 

W obiegu dokumentów nie wskazujemy konkretnych osób. Ścieżka akceptacyjna jest zdefiniowana w systemie.25


Dokument został przekazany do kolejnego stanu 'Zamówienie zakupu przesłane do działu zamówień publicznych', dla którego zostały przypisane osoby.
 
 

  •  Zamówienia publiczne


 

Osoba odpowiedzialna za ZP w danej jednostce, uzupełnia dane w zakładce 'Zamówienia publiczne'.

 Pola 'Tryb postępowania' i 'Numer postępowania' są polami wymaganymi, natomiast 'EZD zamówienia' i 'Uwagi ZP' fakultatywne

(po uzupełnieniu pola uwag są one przekazywane do osób akceptujących zakup w Moja PG).

 


 

  • Akceptacja formalno-rachunkowaNależy uzupełnić pełne rozbicie obiektowe.

Przekazujemy w obiegu do akceptacji dysponenta środków/kierownika projektu
 
 

Pozostałe akceptacje odbywają się w Moja PG.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024