Poczta i kalendarze Webmail

Wprowadzenie 

Aplikacje Poczta PG oraz Kalendarze PG dostępne są pod adresem poczta.pg.edu.pl, który w ogólności udostępnia zintegrowany system obejmujący poniższe funkcje:

  • poczta elektroniczna PG – dostęp poprzez interfejs www (rozwiązanie podobne do aplikacji Roundcube dostępnej pod adresem https://roundcube.pg.edu.pl/?_task=login),

  • książka adresowa – dająca dostęp do danych adresowych e-mail wszystkich pracowników PG,

  • kalendarz – rozwiązanie zastępujące dotychczas używane kalendarze,

  • lista zadań – przypominająca o zadaniach lub czynnościach do wykonania.

Po przejściu do strony wyświetlany jest ekran logowania, w którym należy podać:

  • nazwę użytkownika (login) – taką jak do portalu Moja PG:

    • pracownicy – podają krótki login (pisany bez domeny @pg.edu.pl, tworzony zwykle z trzech pierwszych liter imienia oraz pięciu liter nazwiska), 

  • hasło – takie jak do portalu Moja PG.

Centralny Punkt Logowania

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

 

Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). 
Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.


Powiązane artykuły


 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024