Wyniki

Aby sprawdzić wyniki rekrutacji należy zalogować się do na stronie rekrutacja.pg.edu.pl 


Po zakończeniu rekrutacji zalogowany kandydat od razu widzi status swojej kandydatury.

Klikając Wyniki przejdzie do szczegółowego widoku, gdzie zostanie wyświetlona informacja na temat jego statusu, czy został przyjęty na studia czy też nie, pozycji na liście wyników oraz liczbie dostępnych miejsc.

 

Może się okazać, że kandydat nie dopełni jakichś formalności, np. nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów do komisji, która wówczas nie zaakceptuje jego danych i w konsekwencji może się okazać, że po opublikowaniu ostatecznych wyników, kandydat nie dostanie się na studia.

Kandydat może się nie dostać na studia również z powodu nie uzupełnienia w czasie do tego przeznaczonym, wszystkich wymaganych danych dotyczących naboru i/lub danych osobowych, adresowych czy WKU. W takim przypadku po kliknięciu na Wyniki na naborze, wyświetlone zostanie okno z informacjami jakich formalności nie dokonał w procesie rekrutacji.

 


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024