Praca zdalna - składanie wniosku

Wnioski o pracę zdalną można składać w formie elektronicznej w Moja PG → Pracownik → eDokumenty → Dodaj.

Uwaga! Dostęp do modułu pracownik jest możliwy wyłącznie z sieci politechnicznej (zobacz: https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/71958574). W celu złożenia wniosku spoza sieci politechniczne konieczne jest posiadanie aktywowanej oraz skonfigurowanej usługi VPN.

Z listy dostępnych wniosków należy wybrać Wniosek o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej z uwzględnieniem rodzaju wnioskowanej pracy zdalnej - okazjonalna lub całkowita/hybrydowa, zaszeregowania pracownika - administracja lub nauczyciel akademicki oraz rodzaju jednostki organizacyjnej - Centra dydaktyczne i ogólnouczelniane*, Jednostki centralne, Wydziały bez instytutów lub Wydziały z instytutami.

* Centra dydaktyczne i ogólnouczelniane: Biblioteka PG, Centrum HR, Centrum Informatyczne TASK, Centrum Języków Obcych, Centrum Matematyki, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Centrum Nowoczesnej Edukacji, Centrum Sportu Akademickiego PG, Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Centrum Technologii Wodorowych, Centrum Transferu Technologii, Centrum Usług Informatycznych, Centrum Zaawansowanych Technologii, Centrum Zarządzania Projektami, Szkoła Doktorska, Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

Poniższa instrukcja przedstawia sposób złożenia wniosku o pracę zdalną okazjonalną. Proces składania wniosków o pracę zdalną hybrydową i całkowitą przebiega analogicznie.

Po wyborze odpowiedniego wniosku kliknij Dodaj. Otworzy się okno z wnioskiem do wypełnienia. Należy sprawdzić dane w nagłówku czy są zgodne, a następnie wypełnić wymagane pola, w przypadku tego wniosku, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej oraz adres miejsca wykonywania pracy zdalnej. Daty rozpoczęcia i zakończenia pracy można wpisać ręcznie w formacie DD.MM.RRRR lub wybrać odpowiednią datę po kliknięciu w ikonę kalendarza. Następnie uzupełniamy Adres miejsca wykonywania pracy.

 

Następnie należy zapoznać się z Oświadczeniem pracownika, po czym przejść do pola Podpisy. W zależności od rodzaju wniosku istnieją dwie możliwości wyboru przełożonego, do którego ma trafić wniosek. Pierwszą z nich jest wpisanie imienia i nazwiska przełożonego, a następnie wyboru osoby z listy z podpowiedziami (można wybrać dowolną osobę tak jak w przykładzie poniżej). Drugi to wybór odpowiedniej osoby z zamkniętej, rozwijanej listy.

 

Po uzupełnieniu danych przełożonego, klikamy Podpisz i wyślij.

 

W przypadku kiedy nie chcemy wysyłać jeszcze wniosku do akceptacji, możemy zapisać wersję roboczą klikając Zapisz wersję roboczą na samym dole wniosku.

Wypełniony przez nas wniosek (wysłany do akceptacji lub jako wersja robocza ) zostanie wyświetlony w zakładce eDokumenty → Moje eDokumenty.

W przypadku naszego przykładu wniosek trafia do przełożonego, który może go odrzucić lub zaakceptować i przekazać do kolejnej osoby akceptującej. Stan akceptacji wniosku można sprawdzić po ilości podświetlonych kółek. Gdy w kolumnie Podpisy wszystkie szare kółka zmienią kolor na zielony oznacza to, że wniosek został rozpatrzony. Jeśli jedno z kółek ma kolor pomarańczowy oznacza to, że niosek nie uzyskał wymaganej zgody i zakończył obieg.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023