Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Microsoft 365, dawniej Office 365 jest to zbiór aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft.
Microsoft 365 to platforma zwiększająca produktywność obsługiwana przez chmurę.

...