Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zespół Helpdesk ma możliwość zdalnego podłączenia się do komputerów – aby umożliwić zdalne połączenie proszę przygotować komputer do pomocy zdalnej - na Uczelni używamy aplikacji Teamviewer, w tym celu proszę uruchomić aplikację Terminal (można ją znaleźć w wyszukiwarce systemu) i

 1. Wyłączyć usługę GateKeeper, tj. wpisać polecenie w oknie terminala:

  Code Block
  sudo spctl --master-disable


  [ pojawi się monit o hasło użytkownika ]

 2. Ze strony internetowej https://download.teamviewer.com/download/version_11x/TeamViewerQS.dmg pobrać i zainstalować klienta Teamviewer, nadać mu uprawnienia do interakcji.

 3. Ponownie włączyć usługę GateKeeper-a, tj. w oknie terminala wpisać polecenie:

  Code Block
  sudo spctl --master-enable
 4. Po uruchomieniu TeamViewer-a pojawi się ID i losowe hasło sesji, które należy podać pracownikowi HD.

Warning

UWAGA!

Nie należy podawać ID i hasła ani kodu sesji, jeżeli nie mamy pewności, że rozmawiamy z pracownikiem zespołu Helpdesk / CUI Politechniki Gdańskiej!


Należy zachować szczególną ostrożność, gdy:

 • jako pierwsza zadzwoni do nas osoba podająca się za pracownika zespołu Helpdesk lub PG, mimo że nie zgłaszaliśmy żadnego błędu,

 • link do programu lub sam program zostanie wysłany mailemz dowolnego maila (nawet z PG lub nawet z helpdesku), wraz z prośbą o podanie ID i hasła lub kodu sesji,

 • zobaczymy informację o niezapowiedzianym (nieoczekiwanym) podłączeniu do komputera (prawy dolny róg komputera).