Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Instrukcja krok po kroku

Expand
titlePobieranie certyfikatu użytkownika

Indywidualny certyfikat użytkownika można wygenerować i pobrać na stronie Centrum Usług Informatycznych (Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG → Certyfikat użytkownika).

Na stronie znajduje się formularz,

który odeśle nas do strony Generatora Certyfikatów.

Klikając Zaloguj zostaniemy odesłani do Centralnego Punktu Logowania, gdzie należy zalogować się podając nazwę użytkownika (bez dopisku @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl) i hasło.

Tip

Wskazówka

Po kliknięciu zaloguj przeglądarka może nas zapytać, czy zapamiętać hasło – jeżeli pobieramy certyfikat na własnym komputerze nie ma to znaczenia, jeżeli pobieramy go na komputerze publicznie dostępnym oczywiście nie zapamiętujemy hasła w przeglądarce (można zamknąć tą propozycję):

Po zalogowaniu (lub jeśli byliśmy już zalogowani do Mojej PG) ukaże się okno, w którym należy jeszcze raz wpisać hasło, a następnie kliknąć Generuj certyfikat. 

Wyświetli się komunikat, że certyfikat został wygenerowany, zwróć uwagę na podany okres ważności certyfikatu (od dnia – do dnia). Pojawi się również informacja, że Istnieje uprzednio wygenerowany certyfikat, należy wówczas pamiętać, że pobierany certyfikat zabezpieczony jest takim hasłem do Moja PG, które obowiązywało w dniu rozpoczynającym podany okres ważności certyfikatu. 

Klikamy Pobierz certyfikat i zapisujemy go:

Image RemovedImage Added

Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki certyfikat pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane na komputerze. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików (i w nim klikamy dwukrotnie na pobrany certyfikat użytkownika):

Po zapisaniu certyfikatu uruchamiamy go (zazwyczaj podwójnym kliknięciem) z miejsca, gdzie został zapisany. 

...

Expand
titleInstalacja certyfikatu użytkownika

Po uruchomieniu pliku otwiera się Kreator importu certyfikatów, w którym przechodzimy Dalej:

Image RemovedImage Added

Domyślnie wybranym do importu plikiem jest ten, który dwukrotnie kliknęliśmy, zatem klikamy Dalej:

Image RemovedImage Added

Podajemy hasło do pliku z certyfikatem, jest to takie samo hasło jak podawane przez nas w momencie pobierania pliku (czyli hasło do Moja PG):

Image RemovedImage Added

Pozostawiamy automatyczne wybieranie magazynu, przechodzimy Dalej:

Image RemovedImage Added

W oknie Kończenie pracy Kreatora importu certyfikatów klikamy Zakończ:

Image RemovedImage Added

Zostanie wyświetlone podsumowanie, klikamy OK:

Image RemovedImage Added
Warning

UWAGA!

Ważność certyfikatu użytkownika to 180 dni 1 rok – należy pamiętać o tym, że wszystkie usługi zależne od certyfikatu (np. eduroam, VPN, cyfrowy podpis poczty) przestaną po tym terminie działać. Należy wówczas na nowo pobrać i zainstalować certyfikat użytkownika (szczegóły instalacji certyfikatu dla VPN-a znajdują się w osobnej instrukcji).


...

Filter by label (Content by label)
page
showLabelsfalse
max5
spacesHPPG
showSpacefalse
sortmodified
showSpacetypefalsepage
reversetruetype
labelscertyfikat użytkownika windows instalacja
cqllabel in ( "instalacja" , "certyfikat" , "użytkownika" , "windows" ) and type = "page" and space = "HPPG"labelscertyfikat użytkownika windows instalacja

...