Instalacja certyfikatu użytkownika (Windows)


Instrukcja krok po kroku

Indywidualny certyfikat użytkownika można wygenerować i pobrać na stronie Centrum Usług Informatycznych (Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG → Certyfikat użytkownika).

Na stronie znajduje się formularz,

który odeśle nas do strony Generatora Certyfikatów.

Klikając Zaloguj zostaniemy odesłani do Centralnego Punktu Logowania, gdzie należy zalogować się podając nazwę użytkownika (bez dopisku @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl) i hasło.

Wskazówka

Po kliknięciu zaloguj przeglądarka może nas zapytać, czy zapamiętać hasło – jeżeli pobieramy certyfikat na własnym komputerze nie ma to znaczenia, jeżeli pobieramy go na komputerze publicznie dostępnym oczywiście nie zapamiętujemy hasła w przeglądarce (można zamknąć tą propozycję):

Po zalogowaniu (lub jeśli byliśmy już zalogowani do Mojej PG) ukaże się okno, w którym należy jeszcze raz wpisać hasło, a następnie kliknąć Generuj certyfikat. 

Wyświetli się komunikat, że certyfikat został wygenerowany, zwróć uwagę na podany okres ważności certyfikatu (od dnia – do dnia). Pojawi się również informacja, że Istnieje uprzednio wygenerowany certyfikat, należy wówczas pamiętać, że pobierany certyfikat zabezpieczony jest takim hasłem do Moja PG, które obowiązywało w dniu rozpoczynającym podany okres ważności certyfikatu. 

Nieznany załącznik

Klikamy Pobierz certyfikat i zapisujemy go:

Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki certyfikat pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane na komputerze. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików (i w nim klikamy dwukrotnie na pobrany certyfikat użytkownika):

Po zapisaniu certyfikatu uruchamiamy go (zazwyczaj podwójnym kliknięciem) z miejsca, gdzie został zapisany. Po uruchomieniu pliku otwiera się Kreator importu certyfikatów, w którym przechodzimy Dalej:

Domyślnie wybranym do importu plikiem jest ten, który dwukrotnie kliknęliśmy, zatem klikamy Dalej:

Podajemy hasło do pliku z certyfikatem, jest to takie samo hasło jak podawane przez nas w momencie pobierania pliku (czyli hasło do Moja PG):

Pozostawiamy automatyczne wybieranie magazynu, przechodzimy Dalej:

W oknie Kończenie pracy Kreatora importu certyfikatów klikamy Zakończ:

Zostanie wyświetlone podsumowanie, klikamy OK:

UWAGA!

Ważność certyfikatu użytkownika to 1 rok – należy pamiętać o tym, że wszystkie usługi zależne od certyfikatu (np. eduroam, VPN, cyfrowy podpis poczty) przestaną po tym terminie działać. Należy wówczas na nowo pobrać i zainstalować certyfikat użytkownika (szczegóły instalacji certyfikatu dla VPN-a znajdują się w osobnej instrukcji).

Przy pobieraniu certyfikatu, po wypełnieniu formularza, może pojawić się błąd. W przypadku komunikatu o błędzie LDAP, należy najpierw zmienić swoje hasło na Portalu Moja PG (szczegóły znajdują się w osobnej instrukcji) i spróbować ponownie, używając nowego hasła.

Przy rozpakowywaniu certyfikatu użytkownika może pojawić się błąd hasła – należy wówczas spróbować rozpakować certyfikat używając starego hasła.
Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024