Aktualizacja szaty graficznej Centralnego Punktu Logowania

Drodzy Użytkownicy systemów informatycznych PG, zmieniamy wygląd Centralnego Punktu Logowania PG!


Zmiany, które są wprowadzane mają na celu odświeżenie szaty graficznej, ale także poprawę czytelności i przejrzystości Centralnego Punktu Logowania PG.

Informacja

Z użytkowego punktu widzenia nic się nie zmienia – zmiany graficzne nie wpływają na działanie portalu!

Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności są nadal dostępne, konta użytkowników również pozostają tak jak dotychczas, nie musisz nic robić, jedynie pamiętaj o tym, że zmienia się wygląd okienka logowania.

 

Uwaga!

Jak zawsze należy pamiętać aby nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim (należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzy­mania wiadomości mailowych z prośbą o logo­wanie na stronie).

Co dokładnie się zmieniło?

Najważniejsze zmiany na stronie Centralnego Punktu Logowania PG:

  • strona dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - bardziej komfortowe korzystanie ze strony przez osoby z dysfunkcją wzroku,

  • strona dopasuje się do każdej rozdzielczości ekranu - możliwość zalogowania na komputerze, telefonie i tablecie,

  • nowoczesna, odświeżona szata graficzna - czytelniejsze czcionki, przyciski i pola na wpisanie loginu oraz hasła,

  • uporządkowane treści - przydatne informacje o sposobie logowania, możliwość przełączenia wersji językowej strony oraz opcji resetu hasła.

Ekran logowania po zmianach:


Ekran po poprawnym zalogowaniu:

Ekran logowania z komunikatem błędu:

Uruchomiona również została opcja logowania się za pomocą Profilu Zaufanego

Kliknięcie przekieruje na login.gov.pl, co pozwala zalogować się np. przez profil zaufany lub e-dowód.

Pamiętajmy, aby po zakończeniu korzystania z usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nie­nia, wylogować się z sytemu!

 


Powiązane artykuły





Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024