Aktywacja konta na Portalu Moja PG


System Moja PG na Politechnice Gdańskiej działa na zasadzie portalu internetowego. System jest dostępny przez stronę internetową po wprowadzeniu adresu https://moja.pg.edu.pl

Wybór typu konta

Aktywuj konto w Moja PG w roli Student jeśli jesteś:

 • Studentem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych – posiadasz numer albumu

 • Studentem z programu Erasmus + - posiadasz numer albumu

 • Doktorantem - posiadasz numer albumu

Tę opcję należy wybrać również w przypadku kiedy:

 • Student został Doktorantem - należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie studenckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założony alias w domenie @edu.pl, który nadal będzie kierował maile do skrzynki studenckiej i z którego będzie można wysyłać maile.

 • Doktorant został Studentem - należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie doktoranckim. System odświeży uprawnienia.

 • Pracownik został Studentem – po otrzymaniu numeru albumu, należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie pracowniczym. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl- należy mieć świadomość, że to są dwie oddzielne skrzynki i maile związane ze studiami trafiają na skrzynkę studencką.

 • Słuchacz studiów podyplomowych został Studentem - po otrzymaniu numeru albumu, należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona skrzynka w domenie @pg.edu.pl.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Pracownik jeśli jesteś:

 • Pracownikiem zatrudnionym w oparciu UoP – posiadasz numer ewidencyjny pracownika (numer ewidencyjny otrzymasz po podpisaniu umowy o pracę w Centrum HR), aktywacja konta możliwa jest tylko z sieci politechnicznej.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Współpracownik jeśli jesteś:

 • Pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę cywilno - prawną – aktywacja konta na podstawie numeru PESEL, aktywacja konta możliwa jest z sieci zewnętrznej.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Słuchacz studiów podyplomowych jeśli jesteś:

 • Słuchaczem studiów podyplomowych – otrzymałeś informację z systemu Moja PG, że jesteś przyjęty na studia podyplomowe i możesz aktywować konto.

Instrukcja krok po kroku

Aktywacja konta odbywa się bezpośrednio na Portalu Moja PG

- po wejściu na stronę, klikamy przycisk Załóż konto:Aktywacja konta odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego typu konta oraz wpisanie wszystkich danych wymaganych i podanych w trakcie rekrutacji (jeżeli kandydat nie posiada drugiego imienia i/lub nie podał go w procesie rekrutacji, pozostawia dane pole puste). Jeżeli student nie posiada nr PESEL, należy usunąć zaznaczenie z pola Posiadam numer PESEL. Zamiast pola PESEL, pojawi się pole Seria i numer dokumentu.

Typy kont

W polach Hasło i Powtórz hasło należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki: .,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()-_+=

W ostatnim polu należy przepisać kod z obrazka. Jeśli jest nieczytelny, można wyświetlić inny, klikając przycisk Inny obrazek. Po wypełnieniu wymaganych pól należy zatwierdzić formularz przyciskiem Aktywuj konto.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapoznać się z regulaminem, do którego link znajduje się na stronie aktywacji, po czym zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z danym regulaminem.

System wyświetli potwierdzenie aktywowania konta oraz umożliwi pobranie dokumentu PDF zawierającego najważniejsze informacje (z wyjątkiem hasła).


Uwaga:  

 • login kont tworzonych przed majem 2015 składa się z trzech pierwszych liter imienia i pięciu liter nazwiska, czasami jednak system dodaje do loginu cyfry (jeśli istnieje inny użytkownik z takim samym loginem). Należy pamiętać o tych cyfrach w swoim loginie!

 • login dla nowo zakładanych kont ma postać sXXXXXX@student.pg.edu.pl, gdzie XXXXXX to numer albumu studenta

  
Jeśli student posiadał już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub pracownik posiadał konto w domenie @pg.edu.pl, np. korzystał z sieci bezprzewodowej eduroam, system wyświetli informację o istniejącym loginie. Nie ulega on zmianie oraz obowiązuje poprzednie hasło.
 
Należy pamiętać, że po założeniu konta tworzone jest także konto pocztowe i WSZYSTKIE informacje z portalu są wysyłane na adres email w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl. Dotyczy to m.in. informacji przesyłanych z Dziekanatów, statusów złożonych wniosków itd. Z tego względu należy często i systematycznie sprawdzać zawartość skrzynki. Informacje na temat dostępu do poczty można znaleźć w pozostałych instrukcjach.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024