Helpdesk PGAktywacja konta na Portalu Moja PG

Aktywacja konta na Portalu Moja PG


System Moja PG na Politechnice Gdańskiej działa na zasadzie portalu internetowego. System jest dostępny przez stronę internetową po wprowadzeniu adresu https://moja.pg.edu.pl

Wybór typu konta

Aktywuj konto w Moja PG w roli Student jeśli jesteś:

 • Studentem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych – posiadasz numer albumu

 • Studentem z programu Erasmus + - posiadasz numer albumu

 • Doktorantem - posiadasz numer albumu

Tę opcję należy wybrać również w przypadku kiedy:

 • Student został Doktorantem - należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie studenckim. System odświeży uprawnienia, zostanie założony alias w domenie @edu.pl, który nadal będzie kierował maile do skrzynki studenckiej i z którego będzie można wysyłać maile.

 • Doktorant został Studentem - należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie doktoranckim. System odświeży uprawnienia.

 • Pracownik został Studentem – po otrzymaniu numeru albumu, należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie pracowniczym. System odświeży uprawnienia, zostanie założona nowa skrzynka pocztowa w domenie @pg.edu.pl- należy mieć świadomość, że to są dwie oddzielne skrzynki i maile związane ze studiami trafiają na skrzynkę studencką.

 • Słuchacz studiów podyplomowych został Studentem - po otrzymaniu numeru albumu, należy ponownie aktywować konto na Moja PG, używając tego samego hasła jak przy koncie Słuchacza. System odświeży uprawnienia, zostanie założona skrzynka w domenie @pg.edu.pl.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Pracownik jeśli jesteś:

 • Pracownikiem zatrudnionym w oparciu UoP – posiadasz numer ewidencyjny pracownika (numer ewidencyjny otrzymasz po podpisaniu umowy o pracę w Centrum HR), aktywacja konta możliwa jest tylko z sieci politechnicznej.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Współpracownik jeśli jesteś:

 • Pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę cywilno - prawną – aktywacja konta na podstawie numeru PESEL, aktywacja konta możliwa jest z sieci zewnętrznej.

Aktywuj konto w Moja PG w roli Słuchacz studiów podyplomowych jeśli jesteś:

 • Słuchaczem studiów podyplomowych – otrzymałeś informację z systemu Moja PG, że jesteś przyjęty na studia podyplomowe i możesz aktywować konto.

Instrukcja krok po kroku

Aktywacja konta odbywa się bezpośrednio na Portalu Moja PG

- po wejściu na stronę, klikamy przycisk Załóż konto:Aktywacja konta odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego typu konta oraz wpisanie wszystkich danych wymaganych i podanych w trakcie rekrutacji (jeżeli kandydat nie posiada drugiego imienia i/lub nie podał go w procesie rekrutacji, pozostawia dane pole puste). Jeżeli student nie posiada nr PESEL, należy usunąć zaznaczenie z pola Posiadam numer PESEL. Zamiast pola PESEL, pojawi się pole Seria i numer dokumentu.

Typy kont

W polach Hasło i Powtórz hasło należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki: .,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()-_+=

W ostatnim polu należy przepisać kod z obrazka. Jeśli jest nieczytelny, można wyświetlić inny, klikając przycisk Inny obrazek. Po wypełnieniu wymaganych pól należy zatwierdzić formularz przyciskiem Aktywuj konto.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapoznać się z regulaminem, do którego link znajduje się na stronie aktywacji, po czym zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z danym regulaminem.

System wyświetli potwierdzenie aktywowania konta oraz umożliwi pobranie dokumentu PDF zawierającego najważniejsze informacje (z wyjątkiem hasła).


Uwaga:  

 • login kont tworzonych przed majem 2015 składa się z trzech pierwszych liter imienia i pięciu liter nazwiska, czasami jednak system dodaje do loginu cyfry (jeśli istnieje inny użytkownik z takim samym loginem). Należy pamiętać o tych cyfrach w swoim loginie!

 • login dla nowo zakładanych kont ma postać sXXXXXX@student.pg.edu.pl, gdzie XXXXXX to numer albumu studenta

  
Jeśli student posiadał już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub pracownik posiadał konto w domenie @pg.edu.pl, np. korzystał z sieci bezprzewodowej eduroam, system wyświetli informację o istniejącym loginie. Nie ulega on zmianie oraz obowiązuje poprzednie hasło.
 
Należy pamiętać, że po założeniu konta tworzone jest także konto pocztowe i WSZYSTKIE informacje z portalu są wysyłane na adres email w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl. Dotyczy to m.in. informacji przesyłanych z Dziekanatów, statusów złożonych wniosków itd. Z tego względu należy często i systematycznie sprawdzać zawartość skrzynki. Informacje na temat dostępu do poczty można znaleźć w pozostałych instrukcjach.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023