Logowanie do Portalu Moja PG

Aby zalogować się do portalu, klikamy w Portalu Moja PG Zaloguj się (u góry lub w polu Logowanie):

Po kliknięciu, użytkownik zostanie przeniesiony do centralnego punktu logowania. Do rozpoczęcia pracy potrzebny jest login i hasło (login i hasło tworzone są w trakcie aktywacji konta). Osoby posiadające już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl, które do tej pory nie przeprowadzały aktywacji konta (np. uzyskały login jedynie w celu skorzystania z sieci eduroam) powinny wykonać aktywację w celu prawidłowego przypisania przez system odpowiednich uprawnień. Po powtórnej aktywacji konta hasło ani login nie ulega zmianie.
 
Logowanie polega na podaniu identyfikatora:

  • studenci: login w domenie @student.pg.edu.pl np. adaprzyk@student.pg.edu.pl lub skrócony login np. s123456 w polu Identyfikator politechniczny.

  • pracownicy: login w domenie @pg.edu.pl, np. adaprzyk (w przypadku pracowników nie ma konieczności dodawania końcówki @pg.edu.pl)

…oraz hasła i kliknięciu przycisku zaloguj:

Po zalogowaniu do systemu w zależności od posiadanych/nadanych uprawnień, użytkownik w menu zobaczy następujące dostępne dla niego aplikacje (część aplikacji, np. Nauczyciel Pracownik, ze względów bezpieczeństwa dostępna jest tylko z komputerów podłączonych poprzez sieć politechniczną):

Dla każdego użytkownika standardowo dostępne są:

  • Poczta – zapewnia szybki dostęp do poczty politechnicznej bezpośrednio z portalu (login1 i hasło są takie same jak do Moja PG, należy wybrać właściwy serwer Poczta Studencka lub Poczta pracownicza)

  • Moje konto – umożliwia przejrzenie swoich danych i edytowania numeru telefonu, oraz zmiany hasła (zmiana hasła następuje zarówno w ramach portalu, jak i poczty);

  • Pomoc – umożliwia skorzystanie z pomocy, kontakt z Helpdeskiem informatycznym.

  • Mapa kampusu – mapa wszystkich obiektów na PG wraz z salami.


1) loginem w przypadku poczty dostępnej przez klienta web jest początek loginu do Moja PG, bez końcówki @student.pg.edu.pl / @pg.edu.pl – szczegóły na temat dostępu do poczty znajdują się w osobnej instrukcji

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024