Moja PG - Nauka


Niniejsza instrukcja została stworzona dla pracowników Politechniki Gdańskiej. Opisuje sposób korzystania z funkcjonalności ewidencji prac naukowo-badawczych (i innych w zakresie dorobku, w tym  prawa autorskie do projektów architektonicznych, know-how, patenty i zgłoszenia patentowe), a także procedurę dodawania prac do portalu Moja PG. Zawiera też informacje jak korzystać z katalogu czasopism, który znajduje się w zakładce Czasopisma.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024