Helpdesk PGMoja PG - Rejestry ODO

Moja PG - Rejestry ODO

Rejestry ODO to aplikacja wspomagająca elektroniczny obieg upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz stanowiąca elektroniczny rejestr tych upoważnień.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023