MOST Wiedzy

Portal MOST Wiedzy jest miejscem służącym do prezentowania oraz promowania dorobku naukowego pracowników naukowych, które integruje dane z wielu baz ewidencyjnych (zarówno Politechniki Gdańskiej, jak i innych jednostek naukowych). Możliwości portalu sprzyjają zwiększeniu dostępności, spójności oraz możliwości ponownego wykorzystania wielu zasobów nauki, wiedzy i technologii. Co szczególnie istotne, MOST Wiedzy wpisuje się w inicjatywę Open Access: bezpłatnego i bezpośredniego dostępu do zgromadzonych materiałów bez konieczności zakładania konta. Przeczytaj więcej o Open Access.

Zasoby są udostępniane przedsiębiorcom, środowisku naukowemu oraz społeczeństwu celem uzyskania efektu integracji społeczności naukowców oraz zainteresowanego otoczenia gospodarczego.

Portal MOST Wiedzy dostępny jest pod adresem mostwiedzy.pl 

Wybierz konkretną stronę pomocy aby poznać szczegóły wybranej funkcjonalności.




Powiązane artykuły




Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024