Osadzanie widoków w innych witrynach

Osadzanie widoków z portalu MOST Wiedzy w innych witrynach internetowych


Na frontowej stronie portalu MOST Wiedzy w szybki sposób można przeszukiwać zasoby informacyjne zgrupowane w kategoriach: Publikacje, Czasopisma, Osoby, Wynalazki, Projekty itd. Wybranie określonej kategorii, a następnie szukanie informacji wg podanej frazy i/lub zawężenie danych za pomocą filtrów (np. wg jednostki organizacyjnej, stopnia naukowego) powoduje uzyskanie w centralnej części portalu, konkretnego widoku przedstawiającego rekordy z informacjami.

W razie wystąpienia potrzeby, istnieje możliwość osadzenia na innej (dowolnej) witrynie internetowej konkretnego widoku rekordów z portalu MOST Wiedzy. W witrynie, w której planowane jest osadzenie widoku, webmaster powinien dysponować dostępem edycyjnym do kodu HTML – do sekcji <body>.

UWAGA!

W uczelnianym CMS eKontakt webmasterzy nie posiadają wprawdzie swobodnego dostępu do sekcji <body> w kodzie HTML, jednak osadzenie widoku z portalu MOST Wiedzy jest równie proste jak w przypadku omawianej instrukcji. Osadzanie widoku listy z portalu MOST Wiedzy w ramach systemu eKontakt opisane jest w dedykowanej instrukcji Osadzanie widoku listy z MOST Wiedzy (dostęp do instrukcji wymaga zalogowania).


Instrukcja krok po kroku

W celu uzyskania efektu osadzenia widoku z portalu MOST Wiedzy na dowolnej witrynie internetowej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź do portalu MOST Wiedzy. Określ zakres interesujących rekordów, zgodnie z potrzebą – używając frazy w wyszukiwarce, wskazując kategorię danych, używając filtru itp.

  2. Po uzyskaniu pożądanego widoku z rekordami, po prawej stronie widoku zlokalizuj i kliknij na przycisk </>osadź tak, jak na poniższym rysunku.

  3. Wyświetlone zostanie okienko ze szczegółowymi informacjami, jak należy postępować dalej. Kod HTML wskazany w punkcie drugim wyświetlonej informacji jest dynamiczny, tj. jego postać, w zależności od rodzaju informacji zawartych w osadzanym widoku, może się zmieniać. Każdorazowe wywołanie opcji osadź wskaże aktualną postać kodu, zgodnie z konkretnym widokiem danych w portalu MOST Wiedzy.


Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024