Nakiedy

NaKiedy to nic innego jak system kolejkowy. Działanie systemu polega na przyporządkowaniu Studenta do zdefiniowanej kolejki a następnie przywoływaniu go do stanowiska obsługi przez Pracowników Dziekanatu

Aby studenci mogli rezerwować swoje spotkania z pracownikami dziekanatów
https://polgda.nakiedy.pl/site
, należy najpierw skonfigurować kolejki lub nadać odpowiednie uprawnienia.
W tym celu Kierownik Dziekanatu wysyła zgłoszenie na HD. Należy podać:

  • Imię i nazwisko Pracownika którego trzeba dopisać

  • krótki login (ewentualnie nr prac) - To jednoznacznie identyfikuje osobę

  • nazwę kolejki

  • dni i godziny wizyt Studentów (w jakich Pracownik będzie obsługiwał kolejkę)

  • długość okienka (podajemy w minutach)

  • prosimy o informację czy nowa osoba kogoś zastępuj na stałe czy tymczasowo (czy przy okazji komuś należy odebrać uprawnienia)

  • czy mają się pojawić obowiązkowe pole. Jeśli tak to jakie

Student po wejściu na stronę https://polgda.nakiedy.pl/site widzi wydziały i kolejki przypisane do wydziałów. Po wybraniu odpowiedniej kolejki
i po wypełnieniu danych (imię i nazwisko, email, numer telefonu i akceptacje) wysyła rezerwację.
Następnie otrzymuje maila z potwierdzeniem, w którym zawarta jest informacja, że należy tę rezerwację potwierdzić w ciągu godziny.

image-20240528-094413.png

Po stronie dziekanatu, pracownik widzi na swojej kolejce rezerwację - kto i kiedy ją złożył, może podejrzeć szczegóły, notatki a także historię zmian.
Ze swej strony ma możliwość zaakceptowania danej rezerwacji bądź jej odrzucenia. Informację o odrzuceniu może do studenta wysłać mailowo bądź smsem.

Logowanie dla Pracowników https://polgda.nakiedy.pl/panel

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024