Oceny

Po zakończeniu semestru realizacji projektu, nauczyciel wystawia oceny sugerowane dla każdego studenta. Oceny te są oparte na ocenie zaangażowania, jakości wgranych plików oraz realizacji harmonogramu.

Wystawianie ocen odbywa się w zakładce "Zespół projektowy" w aplikacji. Nauczyciel ma dostęp do listy studentów przypisanych do projektu oraz do wszystkich wgranych plików i raportów. Na tej podstawie wystawiane są oceny, które można zmieniać do momentu, kiedy zostaną zaimportowane do systemu Moja PG. Koordynator wydziałowy/katedralny ma możliwość modyfikacji ocen sugerowanych przez nauczyciela. Uwzględnia on dodatkowe kryteria, takie jak obecność na spotkaniach projektowych, aktywność na zajęciach oraz inne warunki związane z realizacją projektu.

Oceny są wystawiane za każdy semestr realizacji projektu, co pozwala na bieżąco monitorować postępy studentów i dostosowywać wsparcie w kolejnych semestrach. Dzięki temu system oceniania jest elastyczny i uwzględnia różnorodne aspekty zaangażowania i pracy studentów, zapewniając sprawiedliwą i kompleksową ocenę ich działań.

 

 

oceny.jpg

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024