Firma

Korzyści dla Firm

 1. Dostęp do świeżych pomysłów i innowacji:

  • Pracując z młodymi i kreatywnymi studentami, firmy mogą uzyskać nowe, innowacyjne spojrzenie na swoje projekty oraz wyzwania. Młodzi badacze często proponują oryginalne i nowatorskie rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy.

 2. Rozwój relacji z uczelniami:

  • Angażowanie się w projekty badawcze wzmacnia więzi między firmą a środowiskiem akademickim. Może to prowadzić do długoterminowych współprac, które są korzystne zarówno dla firmy, jak i dla uczelni.

 3. Rozwiązanie konkretnych problemów:

  • Studenci, pod okiem doświadczonych nauczycieli, mogą pracować nad rzeczywistymi wyzwaniami, z jakimi boryka się firma. Dzięki temu firma może otrzymać wartościowe analizy, raporty i propozycje rozwiązań konkretnych problemów biznesowych.

 4. Budowanie marki jako pracodawcy:

  • Udział w projektach badawczych i współpraca z uczelniami pomaga firmom budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, zaangażowanego w rozwój edukacji i wspierającego młode talenty.

 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR):

  • Wspieranie edukacji i rozwoju młodych ludzi wpisuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy mogą pokazać, że są zaangażowane w rozwój społeczności i edukację przyszłych pokoleń.

Korzystanie z aplikacji 'Zespołowych Projektów Badawczych' pozwala firmom nie tylko na realizację konkretnych celów biznesowych, ale również na budowanie pozytywnych relacji z uczelniami i przyszłymi pracownikami, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do ich rozwoju i sukcesu na rynku.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024