Helpdesk PGMoja PG - Nauczyciel

Moja PG - Nauczyciel

Aplikacja Nauczyciel dostępna jest po zalogowaniu się do Moja PG z sieci politechnicznej lub poprzez VPNa i kliknięciu odpowiedniej ikony:W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023