Moja PG - Student


Aplikacja Student dostępna jest po zalogowaniu się do Moja PG i kliknięciu odpowiedniej ikony:

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023