mLegitymacja studencka

mLegitymacja studencka - czyli legitymacja studencka w telefonie. mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień.Korzystanie z mLegitymacji możliwe jest przy użyciu najnowszej wersji aplikacji mObywatel, jeżeli posiadasz już aplikację m Obywatel zaktualizuj ją zanim zaczniesz.
Proces aktywacji mLegitymacji studenckiej na telefonie komórkowym składa się z trzech głównych etapów:

  1. instalacji aplikacji mObywatel,

  2. wygenerowania kodu po stronie Moja PG (kod jest wykorzystywany do powiązania legitymacji z telefonem)

  3. właściwej aktywacji mLegitymacji (w aplikacji mObywatel). Możliwość aktywacji dostępna jest dla każdego studenta posiadającego numer PESEL i ważną legitymację studencką.

Dodatkowo opisany został sposób unieważnianie legitymacji i generowanie nowego kodu QR w przypadku zgubienia/zniszczenia telefonu z aplikacją mObywatel.

UWAGA!

Upewnij się, że Twoja legitymacja nie straciła ważności! Korzystanie z mLegitymacji wymaga ważnej legitymacji studenckiej! 

Niestety w tym przypadku nie obowiązuje przedłużenie ważności na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie jest to kwestia zależna od nas.
  1. Pobieranie aplikacji mObywatel

Jeżeli jeszcze nie masz aplikacji mObywatel, możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub z Apple Store:

Po pobraniu aplikacji należy ją skonfigurować (m.in. zaakceptować regulamin, przyznać dostęp do wykonywania połączeń telefonicznych, ustawić hasło dostępu, itp.) zgodnie z umieszczonym w niej kreatorem konfiguracji. Szczegółowa pomoc na ten temat znajduje się na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. Dopiero po wstępnym skonfigurowaniu aplikacji możemy przejść do dalszej części instrukcji!


2. Generowanie niezbędnych danych po stronie Moja PG

W kolejnym kroku możemy przejść do Moja PG, gdzie po zalogowaniu się przechodzimy do aplikacji Student, po czym przechodzimy do Dokumenty → mLegitymacja. W tym miejscu możemy „zawnioskować” o wygenerowanie kodu QR, dzięki któremu będzie możliwe zaimportowanie legitymacji do telefonu. Klikamy Przygotuj kod QR:

Po kliknięciu tego przycisku zobaczymy komunikat „Zlecono przygotowanie kodu QR.” jak poniżej. Klikamy Zamknij.

Po zamknięciu komunikatu zostanie wyświetlona informacja o oczekiwaniu na przetwarzanie. W tym momencie Moja PG oczekuje na wygenerowanie kodu po stronie Ministerstwa, aby wyświetlić go studentowi. Po odczekaniu kilku – kilkunastu sekund możemy kliknąć Odśwież.

W momencie kiedy Moja PG otrzyma kod z Ministerstwa, status mLegitymacji zmieni się na „Gotowa”, możemy zatem zacząć importowanie mLegitymacji do telefonu. W tym celu klikamy na przycisk Pokaż:

Moja PG wyświetli wówczas kod QR wraz z kodem aktywacyjnym:


3. Importowanie danych o mLegitymacji do aplikacji mObywatel

Teraz przychodzi moment na uruchomienie aplikacji mObywatel na telefonie (zakładając, że sama aplikacja została wcześniej przygotowana do pracy). Logujemy się do aplikacji:Następnie klikamy ikonę plusa, pozwalającą na dodanie dokumentu:

Wśród dokumentów możliwych do dodania wybieramy pozycję Legitymacja studencka:

Naszym oczom ukaże się powitanie, przechodzimy Dalej:

Następnie, pojawi się regulamin dotyczący korzystania z mLegitymacji – korzystanie z mLegitymacji wymaga zaakceptowania go:

Po zaakceptowaniu regulaminu aplikacja może poprosić na o dostęp do aparatu, który zostanie wykorzystany do zeskanowania kodu QR. Po wyrażeniu zgody otworzy się moduł skanowania kodów – należy wówczas skierować aparat na ekran komputera i zeskanować kod QR:UWAGA!

W przypadku problemów ze skanowaniem kodu QR należy zweryfikować czy soczewka aparatu nie jest zabrudzona i ewentualnie ją oczyścić. Jeżeli nasz aparat nie dysponuje wystarczająco dobrym aparatem, możemy powiększyć kod QR używając kombinacji klawiszy CRTL i plus. Jeśli mimo tego nie udaje się poprawnie sparować aplikacji, możemy skorzystać z awaryjnej opcji z ręcznym wprowadzeniem danych. W tym celu w Moja PG klikamy Pokaż kod do ręcznego wpisania:

Pod kodem QR zostanie wyświetlony kod do ręcznego przepisania do aplikacji:

Po wpisaniu ręcznie kodu lub po poprawnym zeskanowaniu kodu QR aplikacja poprosi o wpisanie kodu aktywacyjnego, który widzimy cały czas na Moja PG (Kod aktywacyjny):

Po przepisaniu kodu w aplikacji mObywatel pojawi się upragniona legitymacja studencka:

Legitymacja została poprawnie zaimportowana.


Unieważnianie legitymacji i generowanie nowego kodu QR

W przypadku zagubienia telefonu z aplikacją mObywatel i koniecznością skonfigurowania aplikacji na nowym urządzeniu, należy w Moja PG wygenerować nowy kod – przechodząc w aplikacji Student na zakładkę Dokumenty → mLegitymacja i klikając przycisk Wygeneruj nowy kod:

Następnie przechodzimy procedurę importowania legitymacji, tak jak zostało to przedstawione w punkcie 3 powyżej.


Powiązane artykuły

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024