Złóż wniosek

 


Zakładka Złóż wniosek służy do elektronicznego składania wniosków.

Przykładowym wnioskiem, jaki można złożyć w portalu Moja PG, jest wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Dodatkowo w przypadku tego wniosku, generowana jest płatność.

Składanie wniosku o ELS krok po kroku:

  1. Wybierz kurs, dla którego składasz wniosek (jeśli jesteś zapisany tylko na jeden kurs dane tego kursu będą wpisane i nie będzie możliwości wyboru innego) i kliknij Dalej

  2. Następnie z listy wybierz rodzaj wniosku - Wydanie ELS/ELD. Po wybraniu rodzaju wniosku kliknij Dalej:


  3. Sprawdź, czy dane osobowe się zgadzają i wgraj aktualne zdjęcie legitymacyjne klikając Wczytaj obraz, a następnie kliknij Dalej.

We wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji dane uzupełnią się automatycznie, zgodnie z danymi w portalu Moja PG i nie ma możliwości ich edycji. Istnieje możliwość wystąpienia o wydanie legitymacji ze zmianą danych osobowych np. w przypadku zmiany nazwiska.

UWAGA!

Zdjęcie cyfrowe w formacie jpg lub jpeg o wymiarach minimum 240x300 pixeli. Maksymalny dopuszczalny rozmiar to 500kB. Jeśli zdjęcie ma poprawny rozmiar to ukaże się we wniosku. Zdjęcie, które wgrywasz na serwer musi być dopasowane i odpowiednio skadrowane, ponieważ w takiej formie w jakiej je tutaj załadujesz, będzie umieszczone na ELS. Jeżeli zatem np. przy użyciu domowego skanera zeskanowane zostanie zdjęcie formatu legitymacyjnego i w efekcie powstanie duży plik formatu A4 a samo zdjęcie zajmuje 5% tego pliku w lewym górnym rogu, to należy użyć dowolnego edytora graficznego, który pozwoli na skadrowanie pliku i zapisanie go zgodnie z wymaganiami Moja PG.

4. W kolejnym kroku system jeszcze raz wyświetli nasz wniosek – należy zweryfikować kolejny raz, czy dane są poprawne. Konsekwencje podania niepoprawnych danych ponosi osoba składająca wniosek! Należy również zaakceptować oświadczenie o poprawności składanych danych. Jeśli dane się zgadzają i oświadczenie jest zaakceptowane kliknij Wyślij wniosek. 

5. Wysłanie wniosku spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu:

Klikając Zamknij spowoduje przeniesienie do zakładki Wnioskiw której zobaczyć można na jakim etapie jest nasz wniosek. 

 

6. Na tym etapie możemy jeszcze zrezygnować z wnioskowania o ELS klikając w kolumnie Akcje napis Rezygnuj. Wyświetli się komunikat się z prośbą o potwierdzenie decyzji o rezygnacji. 

7. Aby dopełnić formalności w składaniu wniosku o ELS, należy wniosek ten opłacić. W tym celu należy przejść do zakładki Płatności → Moje faktury. W tej zakładce znajdować się będzie faktura za wydanie ELS. 

8. Klikając w numer faktury wyświetlą się jej szczegóły. 

9. Klikając Wygeneruj dane do przelewu wyświetlą się trzy możliwości opłacenia wniosku:

  • Wygeneruj druk płatności - zostanie wygenerowany plik pdf z uzupełnionym szablonem do przelewu, który należy wydrukować a następnie wykonać przelew na poczcie lub w oddziale banku,

  • Skorzystaj z serwisu ePłatności - klikając w tę opcję wyświetli się serwis ePłatności, który pozwala na dokonanie natychmiastowej zapłaty. Korzystanie z serwisu wiąże się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostawcy usługi.

  • Zeskanuj kod QR do płatności mobilnych - zostanie wygenerowany kod QR, który możemy zeskanować w aplikacji mobilnej swojego banku i wykonać przelew.

Aby skrócić czas przetwarzania wniosku zalecamy dokonanie opłaty za pomocą ePłatności lub przez płatności mobilne.

Wpłata musi wpływać na indywidualny i unikatowy, specjalnie do tego wygenerowany numer konta bankowego. Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura. Numer faktury (bez dodatkowych danych, takich jak imię i nazwisko czy numer albumu) musi znaleźć się w tytule przelewu. Legitymacja nie zostanie przekazana do produkcji do momentu zaksięgowania w systemie należnej kwoty!

Po opłaceniu wniosku o wydanie legitymacji, w zakładce Dokumenty → Wnioski status wniosku zmieni się na zapłacony, co oznacza, że wniosek został przekazany do dalszej weryfikacji. Jeśli nie będzie wymagana poprawa danych czy zdjęcia, wniosek zostanie przekazany do realizacji.

W tym miejscu można w każdej chwili sprawdzić aktualny status wniosku.

O możliwości odbioru gotowej legitymacji zostaniesz powiadomiony mailowo, a także smsem jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości sms.


Powiązane artykuły 


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024