Moja PG - Pensum

Ta strona pomocy jest w trakcie tworzenia i znajdująca się tu wiedza będzie na bieżąco aktualizowana.

Proszę zwrócić uwagę na menu po lewej stronie, które zawiera podstrony tej instrukcji.

Szczegółowe informacje (merytoryczne) na temat zasad rozliczania pensum znajdują się na stronie Działu Kształcenia.

Aplikacja dostępna jest na Moja PG → Rezerwacje → Planowanie zajęć → Projekty i Sprawozdania z sieci politechnicznej (oraz poprzez VPN).

Serwer szkoleniowy dostępny jest pod adresem moja.szkol.pg.edu.pl (dane do logowania są takie same jak na Moja PG).

 

Najczęściej zadawane pytania

Osoby (nauczyciele, doktoranci, zleceniowcy)


Jeżeli mają jakąkolwiek umowę i byli dodani do Nauczycieli przez Dziekanat (czy inną jednostkę, w aplikacji Dziekanat → Administracja → Osoby → Nauczyciele), to tak.

Można wykorzystać opcję dodawania wakatów (z opcją późniejszej podmiany) dla osób, których nie mieliśmy do tej pory, a jeśli ktoś już był NA, to powinien być dostępny do wyboru.

Dodajemy z całości bazy Politechniki Gdańskiej. Jeżeli mamy osoby spoza PG, ale były wcześniej dodane do Moja PG i mają status NA, to również będą widoczni.

Mniej nauczycieli na płachcie, ułatwi nam pracę w systemie. Możemy mieć wiedzę, że dana osoba nie była długo dostępna, lub też nie pracuje już u nas a z jakiegoś powodu jest cały czas na liście.

Usuwanie omyłkowo dodanych osób będzie wprowadzone do systemu po wprowadzeniu niezbędnych na tą chwilę funkcjonalności, do tego czasu możliwe jest ukrywanie takich zbędnie dodanych osób po wcześniejszym wyzerowaniu przydzielonych godzin (należy wejść w edycję godzin danej osoby i ustawić godziny do przepracowania na zero - wstawiając “0”, bo przy próbie zapisania pustej wartości może pojawić się błąd).

Kwestie techniczne (interfejsy, dostępy)


Kwestie merytoryczne (godziny, rozliczanie)Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024