Moja PG - Wnioski o dofinansowanie


Instrukcja opisująca sposób składania wniosków pracowniczych za pomocą portalu Moja PG (na przykładzie wniosku o dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS).


Powyższy film zawiera podstawowe informacje na temat składania wniosku, jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, poniżej znajduje się pełna instrukcja (kliknij aby rozwinąć).Złożenie wniosku do ZFŚS (na przykład o dofinansowanie wypoczynku) możliwe jest na dwa sposoby – albo bezpośrednio za pomocą systemu EZD (dla pracowników posiadających dostęp do tego systemu), albo za pomocą Moja PG, co jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego z pracowników.W celu złożenia wniosku należy zawczasu przygotować niezbędne dokumenty, na przykład w trakcie wypełniania wniosku o dofinansowanie wypoczynku należy podać kwoty przychodu z poprzedniego roku oraz załączyć te dokumenty:

  • roczne zeznania podatkowe PIT, decyzje ZUS o wysokości emerytury / renty oraz inne dokumenty potwierdzające przychody lub ich brak wszystkich członków rodziny;

  • zaświadczenia ze szkoły / uczelni o kontynuacji nauki w przypadku dzieci w wieku 18 – 25 lat (wymagane co semestr).

Do poprawnego wypełnienia wniosku potrzebny będzie także program MS Word lub alternatywny "pakiet biurowy" (np. Libre Office lub chociażby Google Docs).Możliwość wypełnienia wniosku jest ograniczona do komputerów będących w sieci politechnicznej lub poprzez VPNa. Jeżeli mamy możliwość skorzystania z połączenia Open VPN to jest to sposób zalecany, pozostali pracownicy mogą skorzystać z VPNa przez przeglądarkę.

Wskazówka

Generalnie złożenie wniosku o dofinansowanie ogranicza się do wejścia na Moja PG -> Pracownik -> Wnioski -> Moje wnioski -> Dodaj, pobrania i wpełnienia wniosku, oraz wysłania go wraz z załącznikami (w tym samym miejscu w Moja PG).UWAGA!

Składając wniosek z poza sieci PG należy połączyć OpenVPNa lub wejść na stronę SSL-VPN w tym momencie. Składając wniosek z komputera podłączonego do sieci na Uczelni nie ma takiej konieczności.

  1. Logujemy się na portalu Moja PG:

2. Po zalogowaniu przechodzimy do aplikacji Pracownik:

3. Następnie przechodzimy na zakładkę Wnioski, a następnie Moje wnioski:

4. I klikamy Dodaj:5. Otworzy się formularz, w którym jako rodzaj wniosku wybieramy Dofinansowanie do wypoczynku:

6. Teraz pobieramy wzór wniosku klikając na link Kliknij aby pobrać.UWAGA!

Osoby łączące się za pomocą SSL-VPN zobaczą w tym momencie, zanim rozpocznie się pobieranie pliku, informację o konieczności ponownego logowania do SSL-VPN (oczywiście logujemy się ponownie).

7. Po kliknięciu w link powinno otworzyć się okno pobierania wniosku, w którym najlepiej wybrać opcję Zapisz plik:

8. Pobrane pliki możemy łatwo otworzyć poprzez wyświetlenie ostatnio pobranych plików – w zależności od używanej przeglądarki nieco się to różni, i tak w Firefoksie pobrane pliki są u góry w prawym rogu:

9. W  przeglądarce Chrome jest to lewy dolny róg, w Edge jest to pasek na dole strony itp. Jeżeli „zgubimy” pobrany plik, najprawdopodobniej znajdziemy go w folderze Pobrane:

10. Otwieramy pobrany plik dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika.doc i wypełniamy go…

Po otwarciu pobranego przed chwilą pliku aplikacja MS Word otworzy go w trybie podglądu, bez możliwości edycji – jest to rodzaj zabezpieczenia, należy kliknąć przycisk Włącz edytowanie widoczny na żółtej wstążce:

Wypełniamy wniosek wpisując odpowiednie dane w wykropkowanych miejscach, następnie przechodzimy do wypełnienia tabelki. Należy zwrócić uwagę na to, że MS Word wyświetla jedynie fragment dokumentu, należy zatem przewinąć go niżej i wypełnić dalej, z wyjątkiem części, którą wypełnia pracownik Sekcji Socjalnej Działu Osobowego. Po wypełnieniu dokumentu klikamy ikonę dyskietki, dzięki czemu plik zostanie zapisany:

Plik powinien się zapisać w miejscu, w którym znajdował się przed otwarciem (czyli w Pobranych) ale może się zdarzyć, że program poprosi o wskazanie miejsca zapisu – wybierzmy takie, w którym łatwo go odnajdziemy (np. na Pulpicie).W momencie, kiedy mamy już wypełniony wniosek i przygotowane wszystkie pliki do wysłania, możemy przejść do kolejnych części formularza. Klikamy na przycisk Wczytaj plik przy pozycji Dokument główny:

tworzy się okno, w którym wskazujemy wypełniony wniosek (jeżeli nie zmienialiśmy lokalizacji zapisu, będzie się on znajdował w katalogu Pobrane) – po wskazaniu pliku klikamy Otwórz:

Plik zostanie załadowany, możemy zatem przejść do kolejnego kroku, czyli dodawania załączników. Klikamy przycisk Wczytaj plik w sekcji załączników:

Wskazujemy plik do załączenia, w naszym przykładzie będzie to PIT 37:

W tym momencie, jeżeli mamy więcej niż jeden plik do załączenia, możemy po raz kolejny kliknąć przycisk Wczytaj plik w sekcji załączników. Kiedy załączymy już wszystkie pliki, możemy wcisnąć przycisk Wyślij:

W tym momencie zobaczymy komunikat Ładowanie…

Po kilkunastu sekundach zobaczymy natomiast potwierdzenie poprawnie wysłanego wniosku, klikamy na Zamknij:

W tym momencie wysyłanie wniosku zostało zakończone, możemy wylogować się z Moja PG.

System Moja PG nie przechowuje wysłanych dokumentów. Wniosek wraz załącznikami znajdują się wyłącznie w systemie EZD. Załączniki po weryfikacji wniosku przez pracowników Sekcji Socjalnej zostaną usunięte.Niektóre wnioski, w zależności od konfiguracji wniosku ustawionej przez jego twórcę (ZFŚS) mogą mieć opcję późniejszego uzupełniania. Jeżeli chcemy skorzystać z uzupełnienia wniosku, logujemy się na portalu Moja PG:

Po zalogowaniu przechodzimy do aplikacji Pracownik:

Następnie przechodzimy na zakładkę Wnioski, a następnie Moje wnioski:

Na liście zobaczymy złożone przez nas wcześniej wnioski i przy wybranym wniosku, w kolumnie Akcje klikamy ikonę plusa:

System wyświetli nam podstawowe informacje o złożonym wcześniej wniosku, na końcu pojawi się też możliwość uzupełnienia wniosku – z listy wybieramy właściwy rodzaj załącznika:

Na przykład uzupełniając wniosek o dofinansowanie wypoczynku może zajść konieczność uzupełnienia wniosku o zaświadczenie o nauce dziecka:

Po wybraniu typu dokumentu pojawi się dokładnie tak, jak przy składaniu wniosku przycisk umożliwiający wczytanie dokumentu, klikamy na niego:

Teraz po prostu wskazujemy plik z naszego komputera, klikamy Otwórz i po wczytaniu pliku klikamy przycisk Wyślij znajdujący się poniżej wczytanego pliku.Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024